Centrum 3.0 – nasza nowa nazwa

Na ostatniej sesji Rady Miasta Gliwice została przyjęta uchwała zmieniająca nazwę Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Od 1 kwietnia, bo tego dnia wejdą w życie zapisy uchwały, GCOP przyjmie nazwę Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych.

Z treścią uchwały można zapoznać się na: https://bip.gliwice.eu/storage/uchwaly/13287.pdf

photo