Gliwicki Budżet Obywatelski

Gliwicki Budżet Obywatelski to procedura, która pozwala mieszkańcom aktywnie włączyć się w kształtowanie miasta i rozwój dzielnic. To najbardziej bezpośredni sposób decydowania gliwiczan o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Pomysły mogą dotyczyć inwestycji i remontów, ale także miejskiej oferty kulturalnej, sportowej czy rekreacyjnej. Od bieżącego roku za procedurę odpowiada Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych – dawniej Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Pracownicy Centrum 3.0 służą pomocą i wsparciem na każdym etapie procesu GBO 2022. Również od tego roku  został wprowadzony elektroniczny,  interaktywny formularz dla ułatwienia procesu składania wniosków dostępny na stronie>>

Aktualne informacje dotyczące GBO dostępne na stronie >>

PULA ŚRODKÓW: 7 874 000 zł w tym 6 974 000 zł na projekty dzielnicowe

Poniżej harmonogram tegorocznej IX edycji Gliwickiego budżetu Obywatelskiego 2022:

harmonogram Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego 2022

Listy złożonych wniosków:

  • Lista wszystkich złożonych wniosków w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego dostępna na stronie >>
  • Wykaz projektów ocenionych pozytywnie  wraz z wynikami weryfikacji i uzasadnieniami ocen negatywnych zamieszczone zostały na stronie>>
  • Wykaz projektów ocenionych pozytywnie wraz w kwotami przeznaczonymi na realizację zadań ogólnomiejskich i dzielnicowych dostępne na stronie>>

Zasady: