Rada Seniorów Miasta Gliwice

I KADENCJA (2018-2021)

UCHWAŁA NR XXI/420/2020 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu KLIKNIJ

UCHWAŁA NR XXXVII/808/2018 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz nadania jej statutu oraz STATUT RADY SENIORÓW MIASTA GLIWICE KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-92/18 z 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-337/19 z 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM-1208/19 z 18 września 2019 r. zmieniajace zarządzenia nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM 3481/21 z 7 stycznia 2021 zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

ZARZĄDZENIE nr PM 4038/21 z 12 maja 2021 zmieniające zarządzenie nr PM-92/18 w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta Gliwice KLIKNIJ

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów Miasta Gliwice odbyło się 18 grudnia 2018 r. o godz. 16.00 w GCOP filia Centrum Wolontariatu przy ul. Zwycięstwa 1.

Aktualny skład osobowy:

Czesław Dudek
Józef Hauschild
Krystyna Jurczewska-Płońska – zastępca przewodniczącej
Małgorzata Konior
Barbara Kończak
Barbara Świąć
Maria Puch – sekretarz
Stanisław Łuczyński
Grażyna Walter-Łukowicz – przewodnicząca
Teresa Wilanowicz-Zabiegała
Danuta Żurawlow
Joanna Bajor – przedstawiciel Prezydenta Miasta
Beata Jeżyk – przedstawiciel Prezydenta Miasta

 

Spotkania Rady Seniorów Miasta Gliwice odbywają się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 15.00.
O godz. 14.30 jest możliwość konsultacji w sprawach senioralnych, z przewodniczącą Rady Seniorów.
KONTAKT: Grażyna Walter-Łukowicz tel. 692-119-969 e-mail: g.r.a.z.y.n.a@interia.pl

Siedziba RSMG mieści się w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6.

Protokoły z posiedzeń Rady Seniorów Miasta Gliwice – 2021 – KLIKNIJ

 

Przydatne linki