Edukacja

Edukacja jest jednym z najważniejszych czynników będących podstawą rozwoju aktywności społecznej mieszkańców naszego miasta, a ta z kolei  jest kreatorem otaczającej nas rzeczywistości. Jako Centrum 3.0 sprzyjamy zarówno organizacjom pozarządowym działającym w sferze edukacji, jak i młodzieży, która jest gotowa do podjęcia działań na rzecz lokalnych społeczności.

Jesteśmy w stałym kontakcie z dziećmi i młodzieżą.  Oferujemy szereg działań spełniających standardy edukacyjne i przystępność przekazu.

 Oferta projektowo-warsztatowa skierowana do szkół: 

ABC SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIATU

Celem projektu jest profesjonalizacja działań realizowanych w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz podniesienie świadomości uczniów i koordynatorów wolontariatu z zakresu działań inicjowanych w szkole oraz dla społeczności.

 Do kogo adresujemy projekt? 

Ofertę przygotowaliśmy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z wolontariatem, jak i tych, w których szkolne kluby wolontariatu działają, ale liczą na inspirujące pomysły oraz wymianę doświadczeń. Zaplanowane działania są adresowane do wolontariuszy oraz ich koordynatorów.

 W ramach programu weźmiesz udział trzech spotkaniach: 

 • SKW od podszewki: pierwsza część (45 minut) to wykład adresowany do dyrekcji, nauczycieli oraz pedagogów, którzy propagują działania wolontaryjne w szkole.
  Poruszone zostaną następujące zagadnienia: prawne aspekty wolontariatu oraz formalna perspektywa współpracy z uczniami (sposób powołania SKW czy rekrutacja uczniów). Druga część spotkania (45 minut) adresowana jest do uczniów – uczestników SKW, którzy poznają rodzaje i formy wolontariatu oraz prawne aspekty działania w szkole i poza nią.• SKW jako kreator zmian w społeczności: warsztat ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu animacji działań społecznych i tworzenia relacji ze społecznością, diagnozą jej potrzeb oraz współpracą z różnymi parterami działającymi na terenie dzielnicy. Adresatami warsztatu są wolontariusze i koordynator SKW.
 •  Diagnoza SKW: wykorzystując „burzę mózgów” wolontariusze razem z koordynatorem i prowadzącym skupią się na potrzebach, problemach, oczekiwaniach oraz planach rozwoju SKW, czego efektem będzie wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Dział aktywności społecznej prowadzi również ofertę warsztatową skierowaną do gliwickich szkół. Ogólnym celem wszystkich warsztatów jest wdrażanie i rozwój koncepcji Community School czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, promującej partnerstwo między szkołą, a społecznością lokalną. Aktywność uczniów w społeczności lokalnej jest pierwszym stopniem do szerszego społecznego działania, które jest najlepszą, bo „praktyczną” szkołą życia, świadomego działania i wykorzystania potencjału młodych ludzi. Taka aktywność to podstawa zdrowej, wszechstronnej edukacji i świadomej obywatelskości.

 Tematy warsztatów w formie stacjonarnej: 

 • Integracja – celem warsztatu będzie stworzenie atmosfery do bliższego poznania się i nawiązania pozytywnych relacji, które w rezutacie przyczynią się do zbudowania silnego zespołu. Ponadto moment integracji będzie idealnym tłem do wprowadzenia młodzieży do tematyki aktywności społecznej i wolontariatu. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1 szkół średnich.
 • Jestem aktywny – pomagam, bo lubię! Czym jest organizacja pozarządowa? Kim jest wolontariusz i kto może nim zostać ? Czy pomagać może każdy czy tylko wybrani? Na te i wiele innych pytań dotyczących działalności społecznej dużych i małych z łatwością odpowie każde dziecko, które uczestniczyło w tym projekcie edukacyjnym. Program adresowany jest do klas 1-3 szkół podstawowych.
 • Vademecum aktywności społecznej – celem warsztatu jest przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych z III sektorem, społeczeństwem obywatelskim, wolontariatem czy budżetem obywatelskim. Warsztat prowadzony jest za pomocą Kahoota – interaktywnego quizu, przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych i stacjonarnych, którymi dysponują uczniowie. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej i szkół średnich.

 Tematy warsztatów online: 

 • Wolontariat. Jak zacząć? – Celem spotkania jest przybliżenie podstawowych aspektów związanych z wolontariatem dzieci i młodzieży, omówienie zasad i obowiązków związanych z rolą wolontariusza, przedstawienie dobrych praktyk, inspiracji i stałych ofert wolontariatu dla młodzieży na terenie naszego miasta, w społecznościach szkolnych i lokalnych. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich.
 • Wolontariat zdalny? Czy to się uda?
  Jak działać w czasie nauczania zdalnego?
  Jak zorganizować wydarzenia?
  Gdzie i jak promować?
  Jak pozyskać środki finansowe?

Podczas spotkania młodzież pozna odpowiedzi na powyższe pytania i zdobędzie wiedzę w jaki sposób prowadzić działania pomocowe w czasie pandemii. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i szkół średnich.

Jesteś zainteresowany/na ofertą warsztatowo-projektową? Skontaktuj się z działem aktywności społecznej (32 775 01 78).

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.