Instytucje pomagające seniorom i niepełnosprawnym na terenie Gliwic

  1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Ośrodek mieści się w Gliwicach ul. ul. Górnych Wa łów 9, tel. 32 3359627. Czynny jest w poniedziałki od godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

Ośrodek prowadzi także działalność poprzez pracownika socjalnego i posiada, 4 filie:

Filia nr 1 ul. Reymonta 18,

Filia nr 2 ul. Fiołkowa 26,

Filia nr 3 ul. Bojkowska 20,

Filia nr 4 ul. Ziemowita 1

Ośrodek zajmuje się pomocą społeczną, socjalną dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc ta jest realizowana poprzez asystenta osoby osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze oraz pomoc przez innych specjalistów np. pielęgniarki itp.

 

 

2. Dzienne Domy Pomocy Społecznej.

Domy te są lokalnymi ośrodkami wsparcia powołanymi do świadczenia usług opiekuńczych w porze dziennej. Placówki są dostosowane dla potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych.Z pomocy mogą korzystać osoby, które ze wzgllędu na wiek, choroby lub niepełnosprawność nie są w stanie zaspokoić swoich  codziennych potrzeb i wymagają w tym zakresie częściowej pomocy. Świadczenia opiekuńcze polegają na wielogodzinnym przebywaniu w ośrodku i godne spędzenie  czasu, zapewnienie posiłku w czasie pobytu.

Placówki Dziennego Domu Pomocy Społecznej mieszczą się:

Placówka przy ul. Kozielskiej 71, zapewnia pobyt 30 pensjonariuszom., tel. 32 2318371.

Placówka przy ul. Pszczyńskiej 100 zapewnia pobyt 15 pensjonariuszom, tel. 32 2321078.

 

 

3. Związek Emerytów i Rencistów w Gliwicach.

Związek prowadzi działalność pomocową, organizuje  kulturalne spędzenie czasu wolnego, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na wczasy,spotkania okolicznościowe itp.

Siedziba Związku mieści się przy ul. Zwycięstwa 1, jest czynna  od wtorku do piątku w godzinach 9.30 do 12..30, tel. 32 2310663.

 

 

4. Polski Czerwony Krzyż

PCK prowadzi swoją działalność w następujących formach pomocy dla potrzebujących: dożywiania, wspierania paczkami żywnościowymi i odzieżą, meblami i innym sprzętem domowym. Szkoleniem sióstr PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach.

Siedziba Polskiego Czerwonego Krzyża mieści się przy ul. Wrocławskiej 16, tel. 32 2317068.

 

 

5. Polski Komitet Pomocy Społecznej

Celem PKPS jest niesienie pomocy osobom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, ubogim i bezradnym.

Cele realizuje przy pomocy środków finansowych pozyskiwanych od osób fizycznych, organizacji krajowych i zagranicznych. Prowadzona działalność to: usługi opiekuńcze, prowadzenie dożywiania, różnorodnych formy wypoczynku, udzielanie pomocy rzeczowej, prawnej i rehabilitacji zdrowotnej.

Siedziba  PKPS mieści się przy ul. Chopina 11, tel.: 32 2311476

 

 

6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SON” im. Janiny Stoksik

 Oferta kulturalno oświatowa skierowana jest do osób niepełnosprawnych. Cel swój realizuje przez robótki ręczne, warsztaty językowe, spotkania towarzyskie, warsztaty informatyczne, ćwiczenia relaksacyjne.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Zwycięstwa 34, czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 18..30, tel. 679688590

 

 

7. Caritas Diecezji Gliwickiej

Caritas udziela pomocy ludziom ubogim i potrzebującym poprzez struktury i placówki obejmującą całą diecezję. Prowadzi zbiórkę i wydawanie żywności, organizuje warsztaty terapii zajęciowej, świetlice, prowadzi dom pomocy społecznej, kuchnie dla ubogich, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. Udziela pomocy osobom indywidualnym, podejmuje akcje na rzecz ofiar klęsk żywiołowych.

Siedziba mieści się przy ul. Ziemowita 2, tel: 32 2307870, 32 2319699

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.