Liderzy Społeczni Gliwic 2014

Niemal 60 zgłoszeń, pula nagród 12 000 zł i niemal dwa tysiące oddanych głosów w plebiscycie dla mieszkańców. 10 czerwca podsumowany został konkurs Liderzy Społeczni Gliwic 2014. Już po raz siódmy Prezydent Zygmunt Frankiewicz nagrodził społeczników, organizacje pozarządowe i firmy za ich działalność społeczną w ubiegłym roku.

(fot. Michał Mrozek)

Podobnie jak w ubiegłym roku, nagrody zostały przyznane w pięciu konkursowych kategoriach. Kapituła złożona z ubiegłorocznych laureatów, przedstawicieli zespołów branżowych gliwickich organizacji, mediów, przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz GCOP, przeanalizowała wszystkie zgłoszenia. Jak deklarują organizatorzy konkursu z  Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, kapituła miała trudne zadanie, wybierając spośród niemal 60 kandydatur wąskie grono rekomendowanych do nominacji, wyróżnienia i zwycięstwa. Burzliwe obrady trwały kilka godzin. Rekomendacje kapituły zatwierdził Prezydent Zygmunt Frankiewicz, a podczas Gali poznaliśmy ostateczne wyniki.

W jednej z kategorii głos mieli sami mieszkańcy  i wybrali oni „Inicjatywę Roku”. Największą ilość głosów spośród sześciu nominowanych w tej kategorii zebrał Festiwal Podróżniczy „Świat to za mało!”. To wydarzenie realizowane jest przez Stowarzyszenie „Przed Siebie”. W ramach festiwalu w 2014 roku odbyły się ciekawe prelekcje, gra miejska i marsz nordic walking, a w imprezie wzięło udział około 300 mieszkańców.

Tytułem Debiut Roku 2014 nagrodzona została Fundacja „Kapitan Światełko”. Fundacja powstała z inicjatywy pasjonatów sportów motorowych, pedagogów i ratowników, którzy zwrócili uwagę na braki w edukacji dla bezpieczeństwa. Prowadzą programy edukacyjne, działania integracyjne i szkoleniowe dla firm i instytucji. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała natomiast jest Fundacja Bieg Rzeźnika, organizująca ogólnopolskie zawody biegowe, w tym I Półmaraton Gliwicki.

W kategorii „Biznesowy Dobroczyńca Roku” laureatem została gliwicka spółka Marco. Firma realizuje strategię społecznej odpowiedzialności biznesu na poziomie lokalnym, angażując się w działalność sponsoringową, charytatywną oraz aktywnie współpracując z uczniami, nauczycielami oraz oczywiście z organizacjami pozarządowymi. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała firma Kalander Czerpalnia Papieru, wspierająca między innymi inicjatywę „Skup Kultury”, oraz realizująca edukacyjne projekty, także we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną.

Kolejna z pięciu kategorii to „Organizacja Roku 2014”. Nominowani to dobrze znane gliwiczanom fundacje i stowarzyszenia. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii w Gliwicach, Fundacja Gliwickiej Orkiestry Kameralnej, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą oraz Centrum Inicjatyw Społecznych. Laureatem zostało Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Stowarzyszenie od lat realizuje szereg inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych. Ostatnim dużym osiągnięciem był projekt utworzenia klastra „Made in Śląsk”, mający na celu wzmocnienie i promocję branży kreatywnej w Gliwicach, oraz inicjowanie stworzenia w Gliwicach centrum kreatywnego, na wzór Helsinek i Łodzi. Wyróżnienie w tej kategorii trafiło do Centrum Inicjatyw Społecznych.

„Lider Społeczny Roku 2014” to jedyna kategoria w której nagroda przyznawana jest imiennie. Spośród nominowanych: Anety Lipiec (SAWRM), Edwarda Szeligi (Stowarzyszenie Pomost), Jakuba Kajdaniuka (Fundacja „Kapitan Światełko”), Dariusza Opoki (Stowarzyszenie GTW) oraz Andrzeja Sługockiego (PCK), kapituła wytypowała na lidera Dariusza Opokę – prezesa stowarzyszenia i wieloletniego organizatora imprez i projektów angażujących młodzież w aktywność sportową, prospołeczną i kulturalną. Wyróżnienie w  tej kategorii otrzymał Jakub Kajdaniuk.

Wszyscy nagrodzeni odebrali nagrody z rąk Prezydenta Zygmunta Frankiewicza. Statuetki dla laureatów wykonali uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA pod kierunkiem Wojciecha Kotylaka. Zwycięzcy czterech kategorii otrzymali nagrody pieniężne, zaś Biznesowy Dobroczyńca Roku – obraz namalowany przez Mirosława Goliszewskiego, przekazany przez ZPAP Oddział gliwicko-zabrzański.

W programie Gali znalazł się wywiad z gościem specjalnym – trzykrotnie nagrodzoną tytułem Gwiazdy Dobroczynności Magdaleną Różczką. Aktorka opowiedziała o motywacjach i celach swojego zaangażowania w działalność społeczną. Współpracując z wieloma organizacjami pomocowymi, koncentruje się na potrzebach dzieci, a od 2010 roku jest Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił Paweł Piec Quintet. Wydarzenie zakończyły rozmowy przy poczęstunku i dobrej muzyce.

Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

Liderzy Społeczni Gliwic 2014 zdjęcia: 30
Pełna galeria

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.