Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice ds. Seniorów pełni Pani Beata Jeżyk.

 Pełnomocnik jest dostępny dla mieszkańców:  

Pełnomocnik jest dostępny dla mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu: (pok. 208, II piętro) oraz pod numerem telefonu 32/239-12-95.

Dyżury są prowadzone pod numerem telefonu: 602-456-035

Do zadań gliwickiego pełnomocnika ds. seniorów należy m.in.:
•    rozpoznawanie potrzeb osób starszych;
•    opracowywanie dokumentów strategicznych w obszarze działań na rzecz seniorów,
•    opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących seniorów,
•    koordynowanie przedsięwzięć służących poprawie sytuacji seniorów, zaspokajaniu ich potrzeb oraz aktywizacji społecznej,
•    współpraca z Radą Seniorów Miasta Gliwice,
•    podejmowanie interwencji w istotnych sprawach seniorów, będących we właściwości jednostek organizacyjnych Miasta Gliwice,
•    współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz seniorów,
•    przedstawianie prezydentowi miasta wniosków, sprawozdań i opinii z prowadzonej działalności.

 

 >   Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Programu Polityki Senioralnej Miasta Gliwice na lata 2021-2025

 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.