Program edukacyjny „AKTYWNI SPOŁECZNIE”

 Czym jest Program „Aktywni Społecznie”?
Celem programu jest promowanie, wdrażanie i rozwój koncepcji Community School czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, promującej partnerstwo między szkołą, mieszkańcami a lokalnymi organizacjami. Aktywność uczniów w społeczności lokalnej jest pierwszym stopniem do szerszego społecznego działania, jest najlepszą, bo „praktyczną” szkołą życia, świadomego działania i wykorzystania potencjału młodych ludzi. Taka aktywność to ważna część zdrowej, wszechstronnej edukacji i świadomej obywatelskości.
Przystąpienie do programu umożliwia młodym ludziom:
 włączenie się w obywatelskie działanie,
 podjęcie szeroko rozumianej aktywności społecznej,
 edukację w dziedzinie praw człowieka, zapobiegania dyskryminacji, poszanowania prawa oraz profilaktyki problemów społecznych,
 przybliżanie edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego,
 wsparcie w pozyskaniu funduszy w ramach programów edukacyjnych takich jak Erasmus+.


Kryteria współpracy w ramach Programu „Aktywni Społecznie”
Głównym kryterium jest nawiązanie współpracy z Domem Aktywnej Młodzieży, wspierającym aktywność ludzi młodych i skorzystanie z jego oferty, adresowanej do uczniów:
 udział w minimum dwóch różnych warsztatach tematycznych z oferty Domu Aktywnej Młodzieży;
 udział uczniów w 2 projektach inicjowanych przez Dom Aktywnej Młodzieży;
 zaangażowanie Domu Aktywnej Młodzieży do współpracy w realizacji szkolnych przedsięwzięć: konkursów, działań animacyjnych (np. festyny, pikniki), innych projektów;
 nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (cykliczne lub jednorazowe przedsięwzięcie realizowane z klubami seniora, radą osiedla, organizacją pozarządową, grupą inicjatywną etc.)


Korzyści z przystąpienia do Programu „Aktywni Społecznie”
To między innymi:
 włączenie młodych ludzi w życie miasta, osiedla czy ulicy;
 doświadczenie identyfikacji ze swoim otoczeniem;
 rozwój wrażliwości na potrzeby społeczne;
 wspólna praca nad ważnymi celami;
 refleksja nad świadomym i obywatelskim zaangażowaniem;
 PROMOWANIE INICJATYW SZKOŁY przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i partnerów GCOP.


Jak nawiązać współpracę w ramach Programu „Aktywni Społecznie”?
Szkoła, która chce nawiązać współpracę z Domem Aktywnej Młodzieży zgłasza ten fakt drogą mailową:dam@gcop.gliwice.pl bądź telefonicznie: (32) 335 41 05.

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.