SZKOLNE WARSZTATY

OFERTA WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

 

Prowadzący warsztaty: Zofia Trzeszkowska-Nowak/Paweł Januszewski/Kinga Kamińska

Czas trwania pojedynczego warsztatu: dwie godziny lekcyjne

 

Uczniów-nastolatków zapraszamy na warsztaty, które pozwolą im w dojrzały

i bezpieczny sposób wkroczyć w dorosłość, a przede wszystkim:

 • pomogą im zrozumieć, że tak ceniona przez nich wolność, może być osiągnięta tylko wtedy, gdy będą w sposób rozsądny kierować własnym życiem, bez zniewolenia przez agresję, przemoc i brak tolerancji,
 • przećwiczą i wypracują wachlarz zachowań i umiejętności takich jak: otwarte komunikowanie się, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, asertywne odmawianie,
 • dowiedzą się czym jest społeczeństwo obywatelskie, dlaczego warto działać dla innych i co  robić by nie szkodzić sobie i innym,

Aktywne metody i techniki pracy:

 • Burza mózgów – rozwiązywanie problemów, analizowanie zagadnień w sposób niekonwencjonalny i twórczy
 • Łańcuchy i gwiazdy skojarzeń – twórcze kojarzenie pojęć
 • Gry specjalistyczne i psychologiczne – organizowanie celowych sytuacji w formie zabawy z elementami rywalizacji
 • Studium przypadku – wyciąganie wniosków na podstawie konkretnych sytuacji
 • Dyskusja – zmiana postaw, pokonanie oporu wobec zmian, uściślanie rozumienia pojęć
 • Filmy, prezentacje multimedialne – analizowanie ważnych tematów

i wyciąganie wniosków

 • Wykład problemowy – omówienie ważnych idei

 

 

Czyli dla każdego coś dobrego!

Opracowana przez nas oferta warsztatów została przyporządkowana 4 opisanym  kategoriom.

                                                                                                          

OBYWATELSKO

Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem demokracji obywatelskiej, której jakość zależy od tego, czy jednostki odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych, są świadomi swoich praw  oraz pielęgnują postawy patriotyczne.

Celem warsztatów jest zwiększenie roli  młodych obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych poprzez wskazanie  kompetencji obywatelskich, a co za tym idzie dowartościowanie roli edukacji obywatelskiej rozumianej jako uczenie współdziałania, debatowania, wpływania na sprawy publiczne, świadomości swoich praw z zachowaniem postaw patriotycznych. Ponadto uczestnicy poznają metody zdobywania funduszy na inicjowane przez nich działania.

Tematy warsztatów:

 • Nowoczesny patriotyzm
 • Bądź czujny – znaj swoje prawa!
 • Sfinansuj swój pomysł – pozyskiwanie funduszy na realizację projektów społecznych
 • Wolontariat

 

 

SPOŁECZNIE & BEZPIECZNIE

W dzisiejszym świecie z każdego „zakamarka” czyha mnóstwo zagrożeń. Świat wirtualny, który zdominował nastolatków coraz częściej kojarzy się z cyberprzemocą czy osłabieniem więzi międzyludzkich. Dodatkowo stres pojawiający się znacznie wcześniej niż powinien sprawia, ze młode pokolenie jest agresywne, uzależnione od Internetu i pozbawione podstawowych umiejętności komunikacji interpersonalnej. Celem warsztatów jest przedstawienie alternatywnych zachowań bezpiecznego poruszania się w sieci nie zapominając tym samym, że człowiek jako istotna społeczna jest stworzony do życia w stadzie i  komunikacji z innymi.

Tematy warsztatów:

 • STOP cyberprzemocy
 • Bez Presji i Agresji
 • W kupie SIŁA czyli działamy w zespole
 • Sprawna komunikacja!
 • MULTIKULTI czyli co wiemy o uchodźcach

INTEGRACYJNIE (dla klas 1)

 InteGRAcja – warsztaty adresowane do uczniów klas pierwszych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  Proces adaptacji odgrywa szczególną rolę w pierwszych dniach nauki ucznia na całym etapie nauki. Aklimatyzacja do nowego środowiska ludzi przychodzących z różnych szkół, wiąże się z niepokojem, niepewnością oraz obawą o przyjęcie przez grupę. Miejsce w grupie to również przyswojenie sobie obowiązujących zasad i reguł, które pozwolą na wejście w istniejącą grupę, co z kolei pozwala uniknąć konfliktów z rówieśnikami czy niepowodzeń w szkole.

SUKCES DLA KAŻDEGO – warsztaty motywujące

Zajęcia z Tomaszem Sobanią: uczniem liceum  i jednym z najmłodszych pisarzy w Polsce, który wydał książkę fantasy pt. ” Speculo „, a jego kolejne dzieło czeka na recenzje wydawnictw.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.