Centra wsparcia organizacji pozarządowych – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

1. Czy dylematy sprzed lat wciąż są aktualne? Czyli centra organizacji pozarządowych prowadzone przez samorząd i zlecone do prowadzenia organizacjom – plus i minusy każdego z rozwiązań.
2. Odpowiadać na potrzeby, czy również je tworzyć? Czyli czy centra organizacji pozarządowych są w stanie kreować lokalne polityki społeczne, czy tylko jednostkowo odpowiadać na potrzeby organizacji?
3. Rozłączność, inkluzja, elementy wspólne? Czyli organizacje pozarządowe a podmioty ekonomii społecznej, centra organizacji pozarządowych a ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.
4. Nic nie jest za darmo? Czyli usługi świadczone przez centra organizacji pozarządowych – czy za któreś z nich powinniśmy płacić?
5. Co po Regionalnym Programie Operacyjnym i Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ? Czyli z czego finansować OWESy po 2020 roku.

 

Prowadzący:

Łukasz Gorczyński
Pracownik Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych od 2009 roku. Doradca i szkoleniowiec. Ukończone studia doktoranckie Uniwersytetu Śląskiego na kierunku socjologia.
Certyfikowany doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (certyfikat MPiPS), trener podmiotów społecznych (Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum). Oceniający projekty unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, projekty ministerialne FIO oraz samorządowe i prywatne.
Aktywnie działający w stowarzyszeniach, fundacjach i klubach sportowych. Zaangażowany w realizację projektów ze środków unijnych (2009 – do dziś). Na doświadczenie zawodowe składa się udokumentowane kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń i spotkań doradczych z zakresu zakładania, funkcjonowania i finansowania działań organizacji pozarządowych.

Współprowadzący:

Magdalena Mike
Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej, odpowiedzialna za funkcjonowanie Centrum Aktywności Obywatelskiej. Socjolog, specjalistka ds. ekonomii społecznej i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Certyfikowany doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (certyfikat MPiPS), trener podmiotów społecznych (Śląskiej Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych) oraz absolwentka kursu Project Management Professional organizowanego przez Project Management Institute Oddział we Frankfurcie. Trenerka podmiotów ekonomii społecznej, doradca z zakresu społecznej gospodarki rynkowej i tworzenia partnerstw oraz animatorka społeczności lokalnych.
W poprzednich latach współpracownik Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej w zakresie koordynowania projektów finansowanych ze środków UE i budżetu państwa, współpracy z organizacjami pozarządowymi i mediami, pracownik merytoryczny w zakresie opracowywania koncepcji funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (PIW EQUAL, POKL 7.2.2), a także współpracownik federacji Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jako koordynatorka projektu z ramienia partnera „Osiemnastka w sieci – porozumienie inkubatorów organizacji pozarządowych” (POKL 5.4.2).

Miejsce:

 

Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, ul. Kościuszki 35, Gliwice
(miejsce nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych)

 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.