EduKonfrontacje, jak uwrażliwić ludzi młodych na sprawy społeczne

Jak kształtować postawy prospołeczne i obywatelskie wśród młodzieży? To pytanie było i jest motorem do Naszego działania w szkołach, ale też poza nimi. Pokażemy, jak ważna i owocna jest aktywność w środowisku lokalnym, rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, działalność w III sektorze oraz wolontariat. Rozmawiamy o aktualnych problemach i wspólnie wypracowujemy rozwiązania. Warsztat będzie przestrzenią, w której zaprezentujemy jak edukujemy i poprosimy o Wasze odczucia w kontekście edukacji młodzieży – przybliżania edukacji szkolnej do środowiska lokalnego i życia publicznego. Poprzez tę konfrontację postaramy się wypracować wspólny kierunek rozwoju form współpracy z młodzieżą.

 

Prowadzący:

Zofia Trzeszkowska-Nowak
W Gliwickim Centrum Organizacji pracuje od przeszło roku, ale wcześniejsze doświadczenia, które budują jej możliwości, zbierała od wielu lat. Studentka studiów III stopnia na kierunku socjologia UŚ, absolwentka pracy socjalnej UŚ oraz ekonomii społecznej i pracy socjalnej w ramach międzynarodowej współpracy SOWOSEC- programu studiów magisterskich opracowanych w zakresie programu Socrates. Tutor I stopnia (Collegium Wratislaviense), laureatka konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim. Stypendystka rządu austriackiego w ramach programu wymiany studentów CEEPUS. Słuchaczka Europejskiej Szkoły Organizowanie Społeczności Lokalnej. Przewodnicząca Zarządu Rady Osiedla Zatorze w Gliwicach. Na co dzień w GCOP współpracuje z młodzieżą i współtworzy ofertę edukacyjną związaną z aktywnością społeczną.

Paweł Januszewski
W Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych od pięciu lat. Wspierał organizacje pozarządowe w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości i realizował koncepcje współpracy z organizacjami kulturalnymi w Centrum Organizacji Kulturalnych. Zebrane doświadczenie wykorzystuje w kierowanym przez niego Domu Aktywnej Młodzieży, w którym buduje programy edukacyjne mające na celu szeroko rozumiany rozwój aktywności społecznej wśród młodzieży. Jego doświadczenie złożone jest z wielowątkowego zaangażowania w świat NGO, w którym jest zakorzeniony od przeszło 8 lat. Jest certyfikowanym trenerem szkoleniowym Szkoły Trenerów stowarzyszenia „Meritum” w Katowicach. Twórca i członek zarządu stowarzyszenia „Cała Naprzód” – realizującego przedsięwzięcia  na rzecz osób niepełnosprawnych. Wolontariusz stowarzyszenia GTW i Stowarzyszenia Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Absolwent politologii – Wydział Nauk Społecznych UŚ oraz zarządzania – Wyższa Szkoła Bankowa. Koordynator promocji i działań PR Centrum Kultury Jazovia.

Edyta Mierzwa 
Z wykształcenia historyk ze specjalnością pedagogiczną. Z edukacją związana od wielu lat: najpierw jako nauczycielka historii, potem jako doradczyni metodyczna ds. nauki historii oraz wos, a następnie jako konsultantka Gliwickiego Ośrodka Metodycznego ds. edukacji oraz projektów edukacyjnych. Od września 2017 r. pełni obowiązki dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego. W ostatnich latach realizowała kilka projektów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli z zakresu edukacji prawnej, edukacji społecznej i obywatelskiej oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach programów:  „Jak wspomagać szkoły w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów”, „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”, „Edukacja prawna w podstawie programowej”.

 

Miejsce:

Dom Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3, Gliwice 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.