Wystąpienia

Andrzej Gillner
Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice ds. organizacji pozarządowych. Członek Wojewódzkiej Rady Pożytku Publicznego.

Piotr Frączak
Przedstawiciel Strony Pozarządowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

Jest absolwentem pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, pracował m.in. w Instytucie Studiów Politycznych PAN (1990-1992), obecnie pracownik Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 1984-1986 członek redakcji podziemnego pisma o charakterze lewicowym „Front Robotniczy”, publikował pod pseudonimem „Połtawski”.
Był członkiem „Porozumienia Opozycji Robotniczej”. Na początku lat 90. został jednym z animatorów ruchu organizacji pozarządowych w Polsce. Prowadzi redakcje pism Asocjacje, Dziękuję i Fedralist/k/a. Współtworzył m.in. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „ASOCJACJE”, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich.
Od 2005 prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, członek ciał dialogu obywatelskiego: m.in. Komitet Koordynacyjny Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Krajowego Forum Terytorialnego. Członek Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP. Rady Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społecznego Roku. Wykładowca w Collegium Civitas w Warszawie.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
(źródło: Wikipedia)

Wojciech Kaczmarczyk
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

Naukowo zajmował się badaniem trzeciego sektora w Polsce. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności współpracował m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniem na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych oraz Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jako ekspert Komisji Europejskiej oceniał projekty w programach edukacyjnych i obywatelskich. Był również ekspertem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz w Programie Obywatele dla Demokracji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2009-2015, a także w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w latach 2012-2015. Pracował również jako Program Officer w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

W latach 1999-2011 był wykładowcą, prorektorem i uczelnianym koordynatorem programu Erasmus w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach. Jest autorem esejów socjoekonomicznych w miesięczniku „Twórczość”.

W 2013 wszedł w skład zespołu ekspertów utworzonego przez prof. Piotra Glińskiego, ówczesnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera „rządu technicznego”. 8 stycznia 2016 został powołany na pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i pełnomocnika rządu ds. równego traktowania w randze sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odwołany z tych funkcji 28 września 2016. Objął następnie stanowisko dyrektora nowoutworzonego Departamentu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w KPRM.
 (źródło: Wikipedia)

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.