Dokumenty dot. rekrutacji

Aktualne ogłoszenia znajdziesz w aktualnościach.

 

  1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  2. Oświadczenie osobowe 
  3. Zgoda na przetwarzanie danych
  4. Kwestionariusz kandydata