Baza organizacji

Organizacje Pożytku Publicznego
Działania
Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Centrum 3.0. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:
Krajowy rejestr sądowy Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Fundacja DO
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000581082
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Instruktorów Służb Mundurowych
Gliwice 44-100, ul. Toszecka 86/21
KRS: 0000312123
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Energia dla Gliwic
Gliwice 44-100, ul. Raciborska 19/2
KRS: 0000842117
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Mali Atleci
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000926937
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Aktywizacja
Opole 45-066 , ul. Reymonta 14/79 (IV piętro)
KRS: 0000049694
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
UKS Milenium Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Płocka 16
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Kulturalne” Pod Blaszanym Kurem”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000832232
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Śląski Klub Taekwon-Do
Pyskowice 44-120, ul. Orzechowa 13
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Centrum Innowacji i Doskonalenia Ratownictwa
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000916494
 • ratownictwo i ochrona ludności
Fundacja Po Prostu Da Się
Chorzów 41-506, ul. W. Łukasińskiego 22/7
KRS: 0000822672
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Diamond Academy
Rogoźnik 42-582, ul. Podmiedze 6A
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
Gliwice 44-100, ul. Konarskiego 18C
KRS: 0000317576
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
World Drone Pilots Organization
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000750063
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Stowarzyszenie Airsoftowe Gliwice – WATAHA
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000615726
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki z siedzibą w Gliwicach
44-164 Gliwice, ul. Wileńska 14A
KRS: 0000001446
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Instytut Pracy i Edukacji
Gliwice 44-100, ul. o. Jana Siemińskiego 22
KRS: 0000577540
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Miejsce na Ziemi
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000396447
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Stowarzyszenie Kopalnia Talentów Sośnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Pokochaj Fotografię
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Śląski Związek Orientacji Sportowej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000163017
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja „Kto ukradł jutro ?”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000898570
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Trenerów Akademii Rozwoju Sportu STARS
Gliwice 44-100, ul. Górnych Wałów 40
KRS: 0000511400
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Ice Skating Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000857593
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Wolni Ludzie GZ
Gliwice 44-100, ul. Daszyńskiego 27/4
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Stowarzyszenie Gliwickich Fotografów Światło-Czuli
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000891260
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Plac Grunwaldzki
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000892557
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Neuro Viribus
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000843047
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Wolno Mi
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000563394
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Arteria
Zabrze 41-807, ul. Gajowa 9
KRS: 0000269041
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Kupców na Lipowej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Nasza Scena WIT-WIT
Gliwice 44-100, ul. Tarninowa 8
KRS: 0000858723
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja GO LIFE
Kalety 42-660, ul. Letniskowa 11
KRS: 0000801168
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Międzyszkolny Klub Narciarski Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000229563
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Integracyjno-Sportowa „Aktywnie Zakręceni”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000884877
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Taneczny Klub Sportowy Tęcza
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Silesia Montessori
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000855400
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Polskie Stowarzyszenie E-Futbolu
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000856598
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja NieOdkładalni
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000883943
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Daszyńskiego 29
KRS: 0000001834
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Klub Aktywnego Wypoczynku „ZUCH”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000407138
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Rybnik 44-200, ul. Rudzka 13c
KRS: 0000113150
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
Fundacja Fabryka Możliwości
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000828039
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Integracyjny Klub Sportowy JEŹDŹCY
Mikołów 43-190, ul. Jana Pawła II 1/2
KRS: 0000646388
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Stacja 6
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000862603
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Salvate
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000879677
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000109984
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Uczniowie Drogi Mesjasza
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Gliwicka Kooperatywa Spożywcza Tomata
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Miastotwór
Gliwice 44-102, ul. Gierymskiego 60/9
KRS: 0000829458
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Media 3.0
Gliwice 44-100, ul. Wincentego Pola 27/1-08 b
KRS: 0000483399
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Pszczyńska Akademia Sztuk Walki – Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000576493
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Science Watch Polska
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000821168
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Fundacja Instytut Innowatyki
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 35
KRS: 0000508072
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Stowarzyszenie Kulturalne Sahaja Yoga
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000270673
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Polskie Centrum Mediacji
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
Fundacja Sport-Travel
Świętochłowice 41-600, ul. Fryderyka Chopina 39 / 46
KRS: 0000824612
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Pełna Kultury
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000844859
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Womanhood – Siła Kobiet
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000872546
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium
Gliwice 44-100, ul. Olchowa 48
KRS: 0000579597
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Młodzi Aktywni- Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Animatorzy
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Dobra Akcja
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000519201
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja „W Drodze”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000871557
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Creatium
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000876555
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Klubu Sportów Łączności LOK w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000086818
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Nie wierzę w bociana
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000827530
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
Społeczne Ognisko Muzyczne w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000265352
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Robo Sapiens
Opole 45-720, ul. Koszyka 15/19
KRS: 0000874681
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Górnika Zabrze
Zabrze 41-800, ul. Roosevelta 81
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gliwicki Klub Rekreacyjno-Sportowy „Stokrotka” TKKF
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000221601
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
FC Kłodnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Piastoholicy
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 35
KRS: 0000609077
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Music Art
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000672609
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego
Gliwice 44-105, ul. Elsnera 23
KRS: 0000001995
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe „SZOK – Gliwice”
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000004561
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Moto Sport Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000324001
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Sportowy APG
Gliwice , ul. Emilii Plater 6/8
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna
Gliwice 44-164, ul. Wileńska 14a
KRS: 0000695331
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie „Kocham Gliwice”
Gliwice 44-100, ul. Folwarczna 18/1
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Gliwickie Stowarzyszenie Artystyczne „PRO ARTE”
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000743597
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Rozwoju Innowacji Edukacyjnych „WIEM”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000762922
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja Rozwoju Tańca i Sztuki „Artystyczna Pozytywka”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000775389
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Ławników Polskich
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000777068
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Fundacja Bless
Gliwice 44-100, ul. Dworcowa 56
KRS: 0000779921
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Lambretta Club Polska
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Tośka i Przyjaciele
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000769336
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Uczniowski Klub Sportowy „Gliwice”
Gliwice 44-100, ul. Adam Asnyka 36
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Inicjatyw Artystyczno-Turystycznych „Paskudofonia”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000743953
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie JEDNO
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000739107
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja BKS Sokół Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000739248
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie „Szachowa”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Sawanci
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000730975
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fortress sp. z o.o.
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000631437
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Wrazidlok
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000729494
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Utgard
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000729583
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Warsztat Miejski
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000727198
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Stowarzyszenie Od Deski Do Deski
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000724946
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Zielenina
Gliwice 44 -100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000537318
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Śląska Strefa Inicjatyw
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000721307
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Rycerska Kadra Polski
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000704904
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Klub Pływacki „Sikret” Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000703983
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
W to mi graj
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000699894
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Carpe Diem
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000700595
 • turystyka i krajoznawstwo
Fundacja 4R – Rodzina, Radość, Refleksja, Rozwój
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000695396
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Uczniowski Klub Sportowy Karate Hajime
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Centrum Edukacji Motorowej
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 35
KRS: 0000690357
 • działalność charytatywna
Fundacja Rozwoju Sportu Espanola
Gliwice 44-100, ul. Tarnogórska 241
KRS: 0000682946
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Zjednoczeni Patrioci
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000682866
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Fundacja Indygo
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000679611
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Zgrani
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000673396
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000558551
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Ekspedycja – Muzyka
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000644861
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Fundacja na Zielonym
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000644323
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja Weteranów i Sympatyków Judo-Tatami
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000641181
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Śląski Zarząd Wojewódzki Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
Gliwice 44 -100, ul. Barlickiego 3
KRS: 000141267
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Stowarzyszenie Gliwicka Rada Rowerowa
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000630218
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Gier Planszowych GAMBIT
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja Trzeci.org
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000594111
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów sfery pożytku
Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000590246
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Paramilitarne „Prochownia 1910”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000573621
 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Uczniowski Klub Sportowy „KATA GURUMA”.
Gliwice 44-100, ul. Czwartaków 12
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej Oddział Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000552853
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Fundacja Pro Humane Salutem
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000551597
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Śląska Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego „Parasol”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000551604
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Zakątek Pokoleń
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000544202
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Artystyczne FAUN-ART
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000539405
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Invictus Veteranus
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 539188
 • działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych poza granicami państwa
Fundacja Jazzu Tradycyjnego
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000524163
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Wokalistów MIX
Gliwice 44-100, ul. Hłaski 18
KRS: 0000520564
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Przed Siebie
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000510144
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne FEBYS
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000410740
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja „Biegamy z sercem”
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000470903
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Różnorodności i Równości „KONTRASTY”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000455272
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Gliwickie Stowarzyszenie Futsalu
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000332198
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Fundacja Meriba
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000448850
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury „Melina”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000438799
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Abada Capoeira Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000363171
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Laboratory of Innovation in Bio and Renewable Energy Foundation
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000428644
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
Fundacja Różyczka
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000399191
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Meakultura
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000431356
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja Rytm Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 21/7
KRS: 0000442065
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Klub Inicjatyw Kulturalnych
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000214380
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Business Management Club Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000355043
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Hufiec Ziemi Gliwickiej ZHP
Gliwice 44-100, Aleja Przyjaźni 9/9
KRS: 0000273051
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
SIKRET Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 000275706
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 00005675
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000004899
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Związek Inwalidów Wojennych RP
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000108577
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Związek Hodowców Kanarków „Canaria”
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000233479
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gliwicko – Zabrzański
Gliwice 44-100, ul. Studzienna 6
KRS: 0000274115
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000179934
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Towarzystwo Rozwijania Kontaktów Polsko-Ukraińskich KONTAKT
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000002076
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Taneczny Klub Sportowy „GCT”
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000007097
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000001199
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Przyjaciół Kultury
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000322933
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia „Szansa”
Pławniowice 44-171, ul. Cmentarna 18
KRS: 0000003134
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000401753
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000373624
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Stowarzyszenie Pod Nazwą „Klub Seniora – Złota Jesień”
Gliwice 44-100,  ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000190966
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Stowarzyszenie Muzyczne Śląski Jazz Club
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie GTW
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000203503
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Forum Ceramików
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000234308
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 00004952
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000328818
 • działalność charytatywna
Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 000011977
 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Polskie Towarzystwo Taneczne Okręg Śląski
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000630170
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000113184
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Gliwice 44-100, ul. Zygmunta Starego 16a
KRS: 000037573
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Polski Związek Niewidomych
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 000012847
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Polski Związek Filatelistów Oddział Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000201405
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Klub Sportowy „Carbo-Gliwice” w Gliwicach
Gliwice 44-100, ul. Lekarska 5
KRS: 0000001451
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Klub Abstynentów „Krokus”
Gliwice 44-100, ul. Daszyńskiego 28
KRS: 0000003074
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja „Habitat For Humanity Poland”
Warszawa 00-542, ul. Mokotowska 55
KRS: 0000143344
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Pomocy Dzieciom „Nadzieja”
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000107061
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gliwice 44-100, ul. Górnych Wałów 7
KRS: 0000001456
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Tu i Teraz
Gliwice 44-100, ul. Kozłowska 17/5
KRS: 0000003033
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Centrum Inicjatyw Społecznych
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
KRS: 0000002755
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.