Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

0000401753
Gliwice 44-100
ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000401753
Kategorie
  • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
  • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.