Wsparcie dla Organizacji

Oferta dla NGO:

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych wspiera organizacje pozarządowe, których zarejestrowanych w Gliwicach jest około 750. Zajmują się między innymi pomocą społeczną; kulturą, sztuką, dziedzictwem; mniejszościami narodowymi, wyznaniowymi i etnicznymi; edukacją i wychowaniem; rozwojem nauki, zainteresowań i hobby; promocją zdrowia; technologiami i społeczeństwem informacyjnym; działalnością na rzecz niepełnosprawnych; sportem i rekreacją.

Misją Centrum 3.0 jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej mieszkańców Gliwic. Wspieramy i wspomagamy technicznie i merytorycznie dziesiątki gliwickich stowarzyszeń i fundacji poprzez: doradztwo, szkolenia, pośrednictwo wolontariatu, edukację, animację, udostępnianie lokali i sprzętu.

Chcesz założyć organizacje? Potrzebujesz porady, doradztwa? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

 SPRAWDŹ W CZYM MOŻEMY CI POMÓC:  

Zakładanie Organizacji:

 • rejestracja organizacji (m.in. stowarzyszenia, fundacje),
 • pomoc w wyborze formy działania,
 • źródła finansowania działalności,
 • współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami.

Działalność Gospodarcza:

 • prowadzenie działalności (m.in. obowiązki formalne, sprawozdawczość),
 • dotacje i inne źródła finansowania działalności,
 • zmiany w organizacji np. zmiana władz, dostosowanie statutu do faktycznie prowadzonej działalności,

Wolontariat:

 • formalno-prawne aspekty wolontariatu w organizacji,
 • rekrutacja i wsparcie w zakresie zarządzania wolontariuszami,
 • wolontariat kompetencyjny,
 • formalno-prawne aspekty wolontariatu pracowniczego.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami z działu NGO i projektów

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.