Oferta dla szkół

Centrum 3.0 sprzyja zarówno organizacjom pozarządowym działającym w sferze edukacji, jak i młodzieży, która jest gotowa do podjęcia działań na rzecz lokalnych społeczności. Oferujemy szereg działań spełniających standardy edukacyjne i przystępność przekazu.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w poniższym zakresie zachęcamy do kontaktu z koordynatorką projektów ds. młodzieży – Kingą Kamińską

 SZKOLNE KLUBY WOLONTARIATU  

Celem projektu jest profesjonalizacja działań realizowanych w ramach Szkolnych Klubów Wolontariatu oraz podniesienie świadomości uczniów i koordynatorów wolontariatu z zakresu działań inicjowanych w szkole oraz dla społeczności.

Ofertę przygotowaliśmy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z wolontariatem, jak i tych, w których szkolne kluby wolontariatu działają, ale liczą na inspirujące pomysły oraz wymianę doświadczeń. Zaplanowane działania są adresowane do wolontariuszy oraz ich koordynatorów.

 ROK SZKOLNEJ AKTYWNOŚCI  

Projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności to działanie mające na celu profesjonalizację działań Szkolnych Klubów Wolontariatu, podniesienie świadomości uczniów i koordynatorów wolontariatu z zakresu działań inicjowanych w szkole i środowisku lokalnym.

Projekt adresowany jest do gliwickich szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół średnich, w których działają Szkolne Kluby Wolontariatu i nieformalne grupy wolontariuszy, a także szkół, które sporadycznie prowadzą działania wolontaryjne i chciałyby rozwinąć swoją ofertę w tym zakresie.

  • Poznaj poszczególne etapy projektu: (klik)

Harmonogram projektu:

  • I semestr roku szkolnego – zgłoszenie szkoły do projektu, realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju;
  • II semestr roku szkolnego – zgłoszenie projektu do dofinansowania i jego realizacja.

Podsumowanie Roku Szkolnej Aktywności 2023 – zobacz zdjęcia>>

 OFERTA WARSZTATOWA  

Prowadzimy ofertę warsztatową skierowaną do gliwickich szkół. Celem warsztatów jest wdrażanie i rozwój koncepcji Community School czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, promującej partnerstwo między szkołą, a społecznością lokalną.

POZNAJ OFERTĘ PROJEKTOWO-WARSZTATOWĄ DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2023/2024(klik)

Warsztaty prowadzimy wykorzystując aktywne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, stosujemy narzędzia interaktywne, quizy,  prezentacje, gry, aplikacje (mentimeter, kahoot, jamboar). Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się na terenie szkoły. Wszystkie tematy warsztatów prowadzimy także w formie online.

  • Tematy warsztatów:

   Integracja – celem warsztatu jest stworzenie atmosfery do bliższego poznania się i nawiązania pozytywnych relacji, które w rezultacie przyczynią się do zbudowania silnego zespołu. Ponadto moment integracji będzie idealnym tłem do wprowadzenia młodzieży do tematyki aktywności społecznej i wolontariatu. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1 szkół średnich.

   Pomagam, bo lubię – celem warsztatu, jest zapoznanie z ideą wolontariatu na przykładzie działań znanych organizacji pozarządowych, a także zachęcenie uczestników w angażowanie się w drobne działania pomocowe. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.

   Wolontariat – co to takiego? – celem warsztatu jest przybliżenie podstawowych aspektów związanych z wolontariatem dzieci i młodzieży, przedstawienie, kim jest wolontariusz, jakie ma prawa i obowiązki, przedstawienie przykładowych ofert wolontaryjnych. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 6-8  szkół podstawowych i szkół średnich.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.