Program współpracy

Program Współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi (dalej: Program Współpracy) jest podstawowym dokumentem, który opisuje zasady współpracy pomiędzy miastem a działającymi w nim lub na rzecz jego mieszkańców organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 KONSULTACJE SPOŁECZNE:  

Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024 dostępne były platformie partycypacyjnej decydujMY razem! od 7 czerwca do 8 września 2023 r.

  • Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2024

Konsultacje dot. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Miasta Gliwice z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 – dostępne były od 8 do 14.11.2023 r.

UCHWAŁA

Kierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych w celu zgłaszania uwag do zaproponowanego projektu w sprawie zmiany w Programie Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi, która wynika z najnowszej linii orzecznictwa, m.in. w zakresie konieczności doprecyzowania zasad powoływania i działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Więcej na temat Konsultacji Programu Współpracy na stronie>>

Zapraszamy do zapoznania się z Protokołem z przeprowadzonych konsultacji Programu Współpracy ,Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023>>

  W ARCHIWUM  znajdują się Programy Współpracy z poszczególnych lat oraz sprawozdania z ich wykonania.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.