Gliwicka Inicjatywa Lokalna

 Czym jest Gliwicka Inicjatywa Lokalna ?  

W dużym skrócie inicjatywa lokalna oznacza wspólne realizowanie przez wnioskodawcę i miasto działań na rzecz społeczności lokalnej.
Co istotne – w ramach tego narzędzia mieszkańcy nie tylko składają wniosek dotyczący konkretnego przedsięwzięcia, ale również deklarują i biorą udział w jego realizacji oraz odpowiadają za przyjęte zobowiązania.

 Jakie pomysły można zrealizować w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ?  

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokalnej mogą zgłaszać propozycje, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego. Wśród nich mogą być zarówno propozycje o charakterze inwestycyjnym, jak i tzw. zadania miękkie, np. różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy kulturalne czy sportowe.
Co ważne, niektóre zadania inwestycyjne mogą być prowadzone także na terenach nie będących we władaniu miasta, ale np. dzierżawionych lub należących do wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

 > Szczegóły dotyczące procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej

znajdują się na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej „DecydujmyRazem!”  < 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.