Struktura

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych służy lokalnym stowarzyszeniom i fundacjom zarówno poprzez możliwość nieodpłatnego korzystania z dostępnej infrastruktury, jak i poprzez kompleksowe doradztwo specjalistów. Aby ułatwić Państwu korzystanie z pomocy specjalistów, przedstawiamy zakres doradztwa realizowany w poszczególnych działach:

Administracja i Dyrekcja Centrum 3.0

ul. Zwycięstwa 1/ II piętro, Gliwice

 • sekretariat
 • dyrekcja
 • księgowość
 • kadry
 • promocja
 • zamówienia publiczne
 • dyżury Pełnomocnika Prezydenta ds. organizacji pozarządowych

Dział aktywności społecznej

ul. Zwycięstwa 1/1

 • Regionalny Punkt Informacyjny EURODESK,
 • wizyty, warsztaty, spotkania informacyjne promujące ideę wolontariatu w gliwickich szkołach,
 • prowadzenie szkoleń komputerowych dla seniorów – wolontariuszy/społeczników,
 • wsparcie Szkolnych Klubów Wolontariatu
 • Promocja działań Centrum 3.0
 • Rok Szkolnej Aktywności

Dział aktywności społecznej
Strefa Seniora

ul. Studzienna 6, Gliwice

 • wsparcie infrastrukturalne,
 • działania dla aktywnych osób 50+: Akademia Wolontariatu Seniora i Baśniowe Babcie,
 • porady z nowinek technologicznych dla seniorów: Facebook łączy pokolenia,
 • spotkania i warsztaty dla seniorów: Zespół Muzyczny Młodzi Duchem, Grupa Teatralna Seniorów,
 • wsparcie liderów gliwickich klubów seniora,
 • koordynowanie prac Rady Seniorów Miasta Gliwice.

Dział NGO i projektów

ul. Zwycięstwa 1/1

 • organizacja Gali z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza
 • organizacja konferencji #coNoweGO
 • wolontariat specjalistyczny: wolontariat szpitalny, wolontariat na rzecz dzieci oraz Lokalny Wolontariat Opiekuńczy,
 • pośrednictwo ofert wolontariatu,
 • doradztwo i szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu
 • rejestracji, tworzenia statutu, wyboru formy działalności,
 • bieżącej działalności,
 • doradztwo i szkolenia,
 • pozyskiwania środków finansowych na działalność, w tym działalności odpłatnej i gospodarczej,
 • pisania i realizacji projektów,
 • prowadzenia zbiórek publicznych,
 • realizacja projektów zewnętrznych,podejmowanie działań promujących wolontariat,
 • pośrednictwo ofert wolontariackich,
 • prowadzenie doradztwa, spotkań dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu.

Dział aktywności apołecznej
Gliwicki Budżet Obywatelski

ul. Jagiellońska 21

 • wsparcie inicjatyw oddolnych i koordynowanie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego,
 • gliwicka inicjatywa lokalne
 • aktywizacja mieszkańców oraz animacja (głównie na os. Baildona),
 • kluby zainteresowań,
 • wsparcie Rad Dzielnic,
 • wsparcie infrastrukturalne,
 • wsparcie działalności organizacji i grup nieformalnych.

Schemat organizacyjny Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.