Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego  została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/591/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 r. Do MRDPP powołani zostali, zgłoszeni (zgodnie z wymogami ustawowymi) kandydaci z organizacji pozarządowych, rekomendowani przez własne środowiska. W skład MRDPP w Gliwicach na trzyletnią kadencję weszło również dwóch radnych, a z poręczenia Prezydenta Miasta – pełnomocnik Prezydenta ds. organizacji pozarządowych, pełnomocnik Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu.

SKŁAD MRDPP:

Zgodnie  z zarządzeniem nr PM 7827/2023 z 24 maja 2023 r.,  Prezydent Miasta Gliwice określił skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach na kadencję na lata 2023-2026.

>>Zarządzenie nr PM – 7827/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 24 maja 2023 r.<<

Członkowie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach, kadencja 2023-2026:

  • Marcin Kiełpiński – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie KS Sośnica Gliwice
  • Aneta Lipiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży
  • Kazimierz Ochterski – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Klub Abstynentów „Krokus”
  • Katarzyna Sielawa – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Fundacja Sawanci
  • Krystyna Skrodzka – przedstawiciel organizacji pozarządowych, gliwickie koło Polskiego Związku Niewidomych
  • Agnieszka Filipkowska – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
  • Łukasz Chmielewski – przedstawiciel Rady Miasta Gliwice,
  • Klaudia Bera – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, Pełnomocnik Prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami
  • Agnieszka Luszawska – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, Zastępca Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu
  • Marta Kryś – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice, dyrektor Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych

ZARZĄD MRDPP:

6 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie MRDPP kadencji 2023 – 2026. Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Weber, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Członkowie Rady wybrali podczas głosowania zarząd Rady.

Przedstawia się on następująco:

Przewodnicząca MRDPP – Aneta Lipiec

Wiceprzewodnicząca MRDPP – Katarzyna Sielawa

Sekretarz MRDPP – Marta Kryś

DOKUMENTACJA DOT. POPRZEDNICH POSIEDZEŃ:

Protokoły z posiedzeń

Porządki obrad

KONTAKT:

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach
Siedziba przy Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych

ul. Zwycięstwa 1,  44-100 Gliwice
adres poczty elektronicznej: mrdpp@gods.gliwice.pl


Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.