Rok Szkolnej Aktywności

I etap:

Wszystkie gliwickie szkoły, które zgłoszą się do projektu, w pierwszym etapie zostaną objęte indywidualną ścieżką rozwoju SKW, m.in.:

   spotkanie z kadrą pedagogiczną, z osobami propagującymi działania wolontaryjne w szkole. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: prawne aspekty wolontariatu oraz formalna perspektywa współpracy z uczniami (sposób powołania SKW czy rekrutacja uczniów);

   spotkanie z uczniami, uczestnikami SKW, którzy poznają rodzaje i formy wolontariatu oraz prawne aspekty działania w szkole i poza nią;

   warsztaty mające za zadanie podniesienie umiejętności z animacji działań społecznych, tworzenia relacji ze społecznością, diagnozą jej potrzeb oraz współpracą z lokalnymi parterami – warsztat adresowany jest do wolontariuszy i opiekunów SKW;

   warsztat mający na celu wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju SKW. Skupimy się na harmonogramie działań, problemach i planach SKW.

II etap:

W drugim etapie szkoły, które zgłoszą się do projektu, będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację działań zaplanowanych przez SKW. Po wypełnieniu krótkiego formularza i konsultacji z pracownikiem Centrum 3.0 szkoła będzie mogła otrzymać środki finansowe na realizację projektu – działania na rzecz ludzi, środowiska lub zwierząt. Szkoła zostanie objęta wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektu, będziemy aktywnie uczestniczyć, wspierać i promować każdy z projektów. Centrum dysponuje również zapleczem infrastrukturalnym oraz sprzętem (nagłośnienie, rzutnik, oświetlenie sceniczne, laptopy itp.), który może udostępniać na realizację działań. Łączna kwota środków programu to 12 000 zł (dzielona na uczestniczące szkoły – według ustaleń z doradcą). Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń do projektu, jak również założenia projektu (innowacyjność, zaangażowanie uczniów). Dodatkową nagrodą będzie wycieczka integracyjna dla uczniów zaangażowanych w realizację dofinansowanych projektów.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.