ABC wolontariatu

Centrum Wolontariatu zajmuje się rozwojem wolontariatu w Gliwicach. Dążymy do tego, żeby w naszym regionie było coraz więcej wolontariuszy, a także żeby organizacje i instytucje były jak najlepiej przygotowane do współpracy z wolontariuszami.

Niezależnie od tego, czy chcecie pomagać dzieciom w nauce, popracować z seniorami, opiekować się zwierzętami, organizować koncerty charytatywne, czy raz na jakiś czas (według swoich możliwości czasowych) podzielicie się z nami i innymi wolontariuszami swoją wiedzą i pasją, w formie warsztatów czy wykładów – znajdziemy dla Was odpowiednią organizację.

Jeśli chcecie zostać wolontariuszami, ale nie wiecie, jak, gdzie i od czego zacząć, zgłoście się do nas!

 Kto może zostać wolontariuszem/wolonatriuszką? 

Wolontariuszem może zostać każdy, bez względu na wiek i doświadczenie. Aby zostać wolontariuszem należy:

  • wybrać rodzaj wolontariatu według zainteresowań i możliwości;
  • nawiązać kontakt z instytucją lub organizacją, zatrudniającą wolontariuszy;
  • poznać obowiązki, jakich trzeba będzie się podjąć w ramach oferty, oraz zapoznać z ewentualnymi dodatkowymi wymogami.

Młodzież i dzieci mogą udzielać się  w szkolnych kołach wolontariatu, w organizacjach pozarządowych, a także w instytucjach publicznych, jak np. domy kultury, muzea, świetlice środowiskowe.  Ze względu na przepisy prawa kandydaci na wolontariuszy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, dzielą się na dwie grupy:

  • poniżej 13. roku życia – młodzież, udzielająca się  w szkolnych kołach wolontariatu. Porozumienie wolontariackie (umowę) w imieniu takiej osoby podpisuje jej lub jego opiekun ustawowy;
  • od 13. do 18. roku życia –  zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego osoba, która ukończyła 13 lat, ale nie osiągnęła pełnoletniości ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Dlatego konieczną częścią porozumienia wolontariackiego jest oświadczenie opiekuna ustawowego, który wyraża zgodę na jego zawarcie. Bez zgody opiekuna porozumienie nie jest prawomocne.

Centrum Wolontariatu znajduje się przy ul. Zwycięstwa 1 ( czynny od pon. do pt. w godz. 9:00-16:00).
Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (32) 775 01 78) lub mailowego wolontariat@gods.gliwice.pl

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.