Dziecięcy Klub Sportowy „Orlęta”

Gliwice 44-100
Jasnogórskiej 9, pok 417

Celem Klubu jest:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie sportów indywidualnych oraz zespołowych w szczególności piłki nożnej i tenisa ziemnego oraz innych dyscyplin sportowych, w tym koszykówka, siatkówka, piłka nożna plażowa, badminton, boks, judo, pływanie, biathlon (narty biegowe, rower, nartorolki), gimnastyka, narciarstwo, tenis stołowy, żeglarstwo, golf,u
 • wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
 • rozwój i popularyzacja sportów zespołowych i indywidualnych w postaci nauczania i szkolenia oraz innych inicjatyw rekreacyjno-ruchowych na zasadzie specyfiki ich poznania,r
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów zespołowych i indywidualnych, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • dążenie do wszechstronnego i specjalistycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz innych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych,
 • rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowań kulturą fizyczną i sportem i rekreacją,
 • edukacja poprzez sport, kulturę oraz różne formy działalności rekreacyjnej,
 • promocja i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia,
 • odnajdowanie talentów sportowych,
 • wychowywanie zawodników,
 • wehabilitacja poprzez sport.
Kategorie
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.