Integracyjne Towarzystwo Sportowe „Glivenia”

Gliwice 44-100
Jasnogórska 9, pok. 417

Celem Klubu jest:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Stowarzyszenia,
 • upowszechnianie sportów indywidualnych oraz zespołowych w szczególności piłki nożnej i tenisa ziemnego oraz innych dyscyplin sportowych, w tym koszykówka, siatkówka, piłka nożna plażowa, badminton, boks, judo, pływanie, biathlon (narty biegowe, rower, nartorolki), gimnastyka, narciarstwo, tenis stołowy, żeglarstwo, golf,
 • wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport,
 • rozwój i popularyzacja sportów zespołowych i indywidualnych w postaci nauczania i szkolenia oraz innych inicjatyw rekreacyjno-ruchowych na zasadzie specyfiki ich poznania,
 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportów zespołowych i indywidualnych, oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
 • dążenie do wszechstronnego i specjalistycznego rozwoju dzieci, młodzieży i osób dorosłych w zakresie piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz innych dyscyplin sportowych i rekreacyjnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz osób,
 • rozbudzanie wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych zainteresowań kulturą fizyczną i sportem i rekreacją,
 • promocja i upowszechnianie idei zdrowego stylu życia,
 • odnajdowanie talentów sportowych,
 • wychowywanie zawodników,
 • rehabilitacja poprzez sport.
Kategorie
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.