Podstawy prawne – uchwały i ustawy

Ustawy regulujące działalność organizacji pozarządowych:

Akty prawa miejscowego oraz uchwały podjęte przez Radę Miasta Gliwice, które wpływają na funkcjonowanie organizacji pozarządowych:

Pozostałe akty prawne