Zamówienia publiczne

Aktualne ogłoszenia o przetargach w BIP na stronie www

Plan zamówień na 2021

Plan postępowań w 2021 r. z zastosowaniem Ustawy Prawa Zamówień Publicznych