Informacja o wynikach naboru nr GCOP.KD.210.13.2020

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE –
– SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. ½ etatu

Ogłoszenie nr GCOP.KD.210.13.2020

Dyrektor Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych informuje, że nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Aplikacje kandydatek biorących udział w konkursie nie spełniły wymogów formalnych.

Dokumenty aplikacyjne można odbierać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości)
w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1
(II piętro) do 19.04.2021 r. do godz. 14.00.
Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor GCOP

Marta Kryś

 

 

 

photo