Informacja o wynikach naboru nr GODS-KD.210.4.2021

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE – PODINSPEKTOR w pełnym wymiarze czasu pracy

Ogłoszenie nr GODS-KD.210.4.2021

Dyrektor Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Natalia ULANOWICZ, zam. w Gliwicach.

Komisja stwierdziła, że kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne i wykazała doświadczenie w zakresie określonym w wymogach dodatkowych.

Dokumenty aplikacyjne można odebrać (osobiście za okazaniem dowodu tożsamości) w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 1 (II piętro) do 30.11.2021 r. do godz. 14.00.

Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Dyrektor
Marta Kryś

photo