Inicjatywa Lokalna

OGÓLNE ZASADY:
Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Proces ten umożliwia realizację działań zgłaszanych przez mieszkańców w ich bezpośrednim otoczeniu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW:
Wnioski złożone do 6 września 2021 roku będą sukcesywnie oceniane, a zadania wybrane do realizacji zostaną wprowadzone do projektu budżetu miasta na rok 2022. Wnioski można składać pisemnie m.in. w lokalizacjach Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, w godzinach urzędowania.

Na wsparcie zadań wybranych do realizacji w 2022 roku zaplanowano łącznie 1 670 000 zł.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia procedury oraz formularze, można znaleźć na stronie internetowej Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

📞 Zapraszamy również do konsultacji telefonicznych z pracownikami działu koordynującego GIL  – tel. 32/238-24-55 / 734 150 808

Plakat do pobrania