Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gliwice nr PM – 4586/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego miasta Gliwice w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, dotyczących promocji i realizacji programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy w terminie do 31.12.2021r.

Pełna treść ogłoszenia zarządzenia dostępna pod linkiem: Zarządzenie nr PM – 4586/2021

photo