Statut

Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument, będący zbiorem informacji o Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami określającymi ustrój, organizację i sposób działania naszego Centrum.

Statut Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych