Zamknięcie Strefy Aktywności Społecznej

Informujemy o zamknięciu filii przy ul. Jagiellońskiej 21 na czas remontu. Planowany czas zamknięcia Strefy Aktywności Społecznej to ok. 20 tygodni.

Organizacje posiadające skrzynki kontaktowe w Strefie Aktywności Społecznej mogą odbierać pocztę w siedzibie GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 II piętro.

Zapraszamy do korzystania z innych lokalizacji Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych,.

photo