Program współpracy

Program Współpracy Miasta Gliwice z Organizacjami Pozarządowymi jest dokumentem, który reguluje współpracę pomiędzy samorządem a stowarzyszeniami i fundacjami. Co roku samorząd wspólnie z organizacjami tworzy Program Współpracy.

Poniżej znajdą Państwo Programy Współpracy z poszczególnych lat oraz sprawozdania z ich wykonania.

Zachęcamy do zapoznania się z Programem Współpracy obowiązującym w roku 2022.

Przydatne linki