ABC Szkolnych Klubów Wolontariatu

Rok Szkolnej Aktywności

Projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności to działanie mające na celu profesjonalizację działań Szkolnych Klubów Wolontariatu, podniesienie świadomości uczniów i koordynatorów wolontariatu z zakresu działań inicjowanych w szkole i środowisku lokalnym. Projekt jest kontynuacją konkursu realizowanego już od 13 lat – od tego roku jednak w nowej odsłonie.

Projekt adresowany jest do gliwickich szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół średnich, w których działają Szkolne Kluby Wolontariatu i nieformalne grupy wolontariuszy, a także szkół, które sporadycznie prowadzą działania wolontaryjne i chciałyby rozwinąć swoją ofertę w tym zakresie.

💡Wszystkie gliwickie szkoły, które zgłoszą się do projektu, w pierwszym etapie zostaną objęte indywidualną ścieżką rozwoju SKW, m.in.:

  • spotkanie z kadrą pedagogiczną, z osobami propagującymi działania wolontaryjne w szkole. Poruszone zostaną następujące zagadnienia: prawne aspekty wolontariatu oraz formalna perspektywa współpracy z uczniami (sposób powołania SKW czy rekrutacja uczniów);
  • spotkanie z uczniami, uczestnikami SKW, którzy poznają rodzaje i formy wolontariatu oraz prawne aspekty działania w szkole i poza nią;
  • warsztaty mające za zadanie podniesienie umiejętności z animacji działań społecznych, tworzenia relacji ze społecznością, diagnozą jej potrzeb oraz współpracą z lokalnymi parterami – warsztat adresowany jest do wolontariuszy i opiekunów SKW;
  • warsztat mający na celu wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju SKW. Skupimy się na harmonogramie działań, problemach i planach SKW.

W drugim etapie szkoły, które zgłoszą się do projektu, będą mogły skorzystać ze wsparcia finansowego na realizację działań zaplanowanych przez SKW. Po wypełnieniu krótkiego formularza i konsultacji              z pracownikiem Centrum 3.0 szkoła będzie mogła otrzymać środki finansowe na realizację projektu – działania na rzecz ludzi, środowiska lub zwierząt. Szkoła zostanie objęta wsparciem merytorycznym podczas realizacji projektu, będziemy aktywnie uczestniczyć, wspierać i promować każdy z projektów. Centrum dysponuje również zapleczem infrastrukturalnym oraz sprzętem (nagłośnienie, rzutnik, oświetlenie sceniczne, laptopy itp.), który może udostępniać na realizację działań. Łączna kwota środków programu to 12 000 zł (dzielona na uczestniczące szkoły – według ustaleń z doradcą). Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń do projektu, jak również założenia projektu (innowacyjność, zaangażowanie uczniów). Dodatkową nagrodą będzie wycieczka integracyjna dla uczniów zaangażowanych w realizację dofinansowanych projektów.

Harmonogram projektu:

  • I semestr roku szkolnego – zgłoszenie szkoły do projektu, realizacja indywidualnej ścieżki rozwoju;
  • II semestr roku szkolnego – zgłoszenie projektu do dofinansowania i jego realizacja.

>>>> Formularz zgłoszeniowy do projektu Rok Szkolnej Aktywności 2021/22 <<<<

POZNAJ OFERTĘ PROJEKTOWO-WARSZTATOWĄ DLA SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Oferta warsztatowa

Warsztaty prowadzimy wykorzystując aktywne metody i techniki pracy z dziećmi i młodzieżą, stosujemy narzędzia interaktywne, quizy,  prezentacje, gry, aplikacje (mentimeter, kahoot, jamboar). Zajęcia trwają dwie godziny lekcyjne i odbywają się na terenie szkoły. Wszystkie tematy warsztatów prowadzimy także w formie online.

💡Tematy warsztatów:

  • Integracja – celem warsztatu jest stworzenie atmosfery do bliższego poznania się i nawiązania pozytywnych relacji, które w rezultacie przyczynią się do zbudowania silnego zespołu. Ponadto moment integracji będzie idealnym tłem do wprowadzenia młodzieży do tematyki aktywności społecznej i wolontariatu. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1 szkół średnich.
  • Pomagam, bo lubię – celem warsztatu, jest zapoznanie z ideą wolontariatu na przykładzie działań znanych organizacji pozarządowych, a także zachęcenie uczestników w angażowanie się w drobne działania pomocowe. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
  • Wolontariat – co to takiego? – celem warsztatu jest przybliżenie podstawowych aspektów związanych z wolontariatem dzieci i młodzieży, przedstawienie, kim jest wolontariusz, jakie ma prawa i obowiązki, przedstawienie przykładowych ofert wolontaryjnych. Zajęcia skierowane są do uczniów klas 6-8  szkół podstawowych i szkół średnich.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w powyższym zakresie zachęcamy do kontaktu.
Centrum 3.0 Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych
ul. Zwycięstwa 1, Centrum Wolontariatu
tel. 32 775 01 78, @ k.kaminska@gods.gliwice.pl

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.