Liderzy Społeczni Gliwic – konkurs

Ogłoszony został konkurs Liderzy Społeczni Gliwic 2017.

Zapraszamy do udziału w dziesiątej, jubileuszowej
edycji konkursu Prezydenta Miasta Gliwice
pn. ”Liderzy Społeczni Gliwic”   

Celem Konkursu jest nagrodzenie i wyróżnienie:
a)    organizacji pozarządowych zarejestrowanych nie wcześniej niż w II półroczu 2016 roku, które podjęły działalność w 2017 roku, za rozpoznanie potrzeb społecznych oraz podejmowane i planowane działania,
w kategorii Debiut Roku 2017,
b)    organizacji pozarządowych za całoroczną działalność, za skuteczne zaspokajanie potrzeb grupy docelowej, na rzecz której pracują, za umiejętne poradzenie sobie z problemami, których rozwiązywania się podjęły,
w kategorii Organizacja Roku 2017,
c)    liderów organizacji pozarządowych i grup nieformalnych za ich zaangażowanie w działalność społeczną, za to, że ich aktywność prowadzi do ważnych zmian społecznych, za umiejętność pozyskiwania partnerów oraz ludzi zaangażowanych we wspólne działania,
w kategorii  Lider Społeczny Roku 2017,
d)    organizacji pozarządowych, grup nieformalnych lub społeczników za zrealizowany w 2017 roku  po raz pierwszy lub w formie kolejnej edycji ciekawy projekt lub przedsięwzięcie na rzecz mieszkańców Gliwic, które ma konkretną grupę odbiorców, odpowiada na ich potrzeby, wpływa na pozytywny wizerunek miasta
w kategorii Inicjatywa Roku 2017,
e)    przedsiębiorców i przedsiębiorstw za podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz mieszkańców Gliwic, za zaangażowanie pracowników w realizowane inicjatywy oraz zaangażowane środki materialne
w kategorii Biznesowy Dobroczyńca Roku 2017.

Każdy mieszkaniec może wytypować swoich kandydatów w poszczególnych kategoriach.

Zgłoszenia oceniane będą przez Komisję konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Gliwice, który ostatecznie przyzna nagrody.

Poza zaszczytnym tytułem laureaci konkursu otrzymają również nagrody pieniężne:

Organizacja Roku 2017 – 3 000 zł
Lider Społeczny Roku 2017 – 3 000 zł
Debiut Roku 2017 – 3 000 zł
Inicjatywa Roku 2017  – 3 000 zł

Dodatkowo wszyscy nagrodzeni będą objęci działaniami promocyjnymi, które pozwolą uwidocznić działania laureatów wśród mieszkańców miasta.

Aby zgłosić kandydata prosimy zapoznać się z Regulaminem i dostarczyć wypełniony Formularz, odpowiedni dla danej kategorii konkursowej. Dokumenty dostępne są po prawej stronie tutaj>>

Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać osobiście we wszystkich filiach GCOP, wysłać pocztą na adres GCOP Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, lub na adres e-mailowy: cok@gcop.gliwice.pl   do 13 kwietnia 2018 roku do godz. 18:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej gali 28 maja 2018 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z filią GCOP Centrum Organizacji Kulturalnych Perełka, tel. 32 775 20 53, cok@gcop.gliwice.pl

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.