ASY ŚLĄSKIEJ EKONOMII SPOŁECZNEJ 2019

Takie inicjatywy, to świetne inicjatywy. Gliwice mają się w tym temacie czym pochwalić. Polecamy. Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie przedsiębiorstw społecznych prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które najpełniej realizują i popularyzują ideę ekonomii społecznej, w szczególności poprzez:

 • posiadanie odpowiedniego potencjału, w tym ekonomicznego i kadrowo-organizacyjnego, zapewniającego możliwości do dalszego rozwoju podmiotu,
 • podejmowanie wartościowych inicjatyw z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i rozwoju lokalnego,
 • zapewnianie wysokiej jakości produktów lub usług odpowiadających na potrzeby klientów, w atrakcyjny sposób, przy wykorzystaniu nieszablonowych rozwiązań,
 • dbałość o kształtowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa społecznego na poziomie lokalnym i regionalnym jako podmiotu wiarygodnego, rzetelnego i otwartego na współpracę, a także cieszącego się zaufaniem w lokalnej społeczności,
 • wspieranie integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym poprzez zapewnianie miejsc pracy.

W ramach Konkursu przyznane będą trzy nagrody finansowe w wysokości 1 500,00 zł brutto dla każdego laureata, tytuły „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019” oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki.

Uczestnikami Konkursu, czyli podmiotami zgłaszanymi do udziału w Konkursie, mogą być przedsiębiorstwa społeczne, które spełniają następujące warunki:

 • mają siedzibę, prowadzą działalność i oferują produkty/usługi na terenie województwa śląskiego,
 • posiadają bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za rok 2017 i 2018 lub inne roczne sprawozdania finansowe za te lata, zatwierdzone przez właściwy organ zatwierdzający.

Zgłoszenia przedsiębiorstwa społecznego może dokonać:

 • podmiot ekonomii społecznej,
 • jednostka samorządu terytorialnego i jego jednostka organizacyjna,
 • przedstawiciel biznesu,
 • osoba indywidualna,
 • inny podmiot, który dostrzega pozytywną działalność danego przedsiębiorstwa społecznego w obszarze ekonomii społecznej,
 • samo zainteresowane przedsiębiorstwo społeczne.

Więcej informacji, formularze konkursowe znajdziecie na stronie www

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.