Baza organizacji

Organizacje Pożytku Publicznego
Działania
Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Centrum 3.0. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:
Krajowy rejestr sądowy Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Stowarzyszenie Tu i Teraz
Gliwice 44-100, ul. Kozłowska 17/5
KRS: 0000003033
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • ratownictwo i ochrona ludności
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Inspirize Us
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1,
KRS: 0000988198
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Integracyjno-Sportowa „Aktywnie Zakręceni”
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000884877
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
Gliwice 44-100, Jagiellońska 21
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fundacja Sawanci
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000736975
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Diamond Academy
Rogoźnik 42-582, ul. Podmiedze 6A
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja „Kto ukradł jutro ?”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000898570
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja NieOdkładalni
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000883943
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Stacja 6
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000862603
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium
Gliwice 44-100, ul. Olchowa 48
KRS: 000088520
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Fundacja Tośka i Przyjaciele
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000769336
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
Fundacja „Więcej z Życia”
Wągrowiec 62-100, Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek 1a/4
KRS: 0000411240
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000590246
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000328818
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Różyczka
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000399191
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000004899
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Towarzystwo Miłośników Szachów „Roszada”
Gliwice 44-100, ul. Barlickiego 3
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000001199
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Gliwice 44-100, ul. Zygmunta Starego 16a
KRS: 000037573
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 000012847
 • turystyka i krajoznawstwo
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.