Baza organizacji

Organizacje Pożytku Publicznego
Działania
Jeżeli poszukujesz informacji o organizacjach które nie znajdują się w bazie Centrum 3.0. Skorzystaj z poniższych wyszukiwarek:
Krajowy rejestr sądowy Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych
Fundacja Futsal
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Gliwickie Stowarzyszenie Niesłyszących
Gliwice 44-100, Jagiellońska 21
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Integracyjny Klub Sportowy „Jeźdźcy”
Mikołów 43-190, ul. Jana Pawła II 1/2
KRS: 0000646388
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Sawanci
Gliwice 44-100, Zwycięstwa 1
KRS: 0000736975
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Klub Sportowy „Gliwice – Brzezinka”
Gliwice 44-164, ul. Radomska 80
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja „Kto ukradł jutro ?”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000898570
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja NieOdkładalni
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000883943
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Stacja 6
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000862603
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Stowarzyszenie Kulturalne Pro – Scenium
Gliwice 44-100, ul. Olchowa 48
KRS: 000088520
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja Tośka i Przyjaciele
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000769336
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Gliwickie Stowarzyszenie „Niewidomy Globtroter”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000590246
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie „Cała Naprzód”
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000328818
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Różyczka
Gliwice 44-100, ul. Zwycięstwa 1
KRS: 0000399191
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • działalność charytatywna
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
Fundacja Rytm Gliwice
Gliwice 44-100, ul. Kościuszki 21/7
KRS: 0000442065
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000004899
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Śląski Yacht Club przy Politechnice Śląskiej
Gliwice 44-100, ul. Jagiellońska 21
KRS: 0000001199
 • turystyka i krajoznawstwo
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.