Aktywni społecznie

„Aktywni Społecznie” – pod takim hasłem Dom Aktywnej Młodzieży realizuje program edukacyjny adresowany do uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół średnich.  Celem programu  jest promowanie, wdrażanie i rozwój koncepcji Community School czyli szkoły aktywnej w społeczności lokalnej, promującej partnerstwo między szkołą, a mieszkańcami i lokalnymi organizacjami. Aktywność uczniów w społeczności lokalnej jest pierwszym stopniem do szerszego społecznego działania, jest najlepszą, bo „praktyczną” szkołą życia, świadomego działania i wykorzystania potencjału młodych ludzi.

Głównym kryterium przystąpienia do programu jest nawiązanie współpracy z Domem Aktywnej Młodzieży, wspierającym aktywność ludzi młodych i skorzystanie z jego oferty, adresowanej do uczniów:

-udział w minimum dwóch różnych warsztatach tematycznych z oferty Domu Aktywnej Młodzieży;
– udział uczniów w 2 projektach inicjowanych przez Dom Aktywnej Młodzieży;
– zaangażowanie Domu Aktywnej Młodzieży do współpracy w realizacji szkolnych przedsięwzięć: konkursów, działań animacyjnych (np. festyny, pikniki), innych projektów;
– nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (cykliczne lub jednorazowe przedsięwzięcie realizowane z klubami seniora, radą osiedla, organizacją pozarządową, grupą inicjatywną etc.)

Korzyści z przystąpienia do programu:

– włączenie młodych ludzi w życie miasta, osiedla czy ulicy;
– doświadczenie identyfikacji ze swoim otoczeniem;
– rozwój wrażliwości na potrzeby społeczne;
– wspólna praca nad ważnymi celami;
– refleksja nad świadomym i obywatelskim zaangażowaniem;
– PROMOWANIE INICJATYW SZKOŁY przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych i partnerów GCOP.

Szkoły, które chcą przystąpić do programu  zapraszamy do kontaktu: Dom Aktywnej Młodzieży, nr tel. :32 331 41 05, dam@gcop.gliwice.pl.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektową i warsztatową. 

 


Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.