Rewitalizacja Szkolnych Klubów Wolontariatu

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza kluby wolontariatu działające w gliwickich szkołach do wzięcia udziału w programie pt.: „Rewitalizacja Szkolnych Klubów Wolontariatu – oferta wspierająca działalność wolontarystyczną w szkołach”.

O PROGRAMIE

Organizatorem Programu jest Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych. Celem programu jest profesjonalizacja działań realizowanych w ramach szkolnych klubów wolontariatu oraz podniesienie świadomości uczniów i koordynatorów wolontariatu z zakresu działań inicjowanych w szkole oraz dla społeczności.

ADRESACI

Ofertę przygotowaliśmy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczęły swoją przygodę z wolontariatem oraz tych, w których szkolne kluby wolontariatu działają, ale liczą na inspirujące pomysły oraz wymianę doświadczeń.  Zaplanowane działania są adresowane do wolontariuszy oraz ich koordynatorów.

UDZIAŁ W PROGRAMIE

W ramach programu przewidzieliśmy trzy spotkania:

  • SKW od podszewki: pierwsza część (45 minut) to wykład adresowany do dyrekcji, nauczycieli oraz pedagogów, którzy propagują działania wolontaryjne w szkole. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: prawne aspekty wolontariatu oraz formalna perspektywa współpracy z uczniami (sposób powołania skw czy rekrutacja uczniów).  Druga część spotkania (45 minut) adresowana będzie do uczniów – uczestników skw, którzy  poznają rodzaje i formy wolontariatu oraz prawne aspekty działania w szkole i poza nią.
  • SKW jako kreator zmian w społeczności: warsztat ma na celu podniesienie umiejętności z zakresu animacji działań społecznych i tworzenia relacji ze społecznością, diagnozą jej potrzeb oraz współpracą z różnymi parterami działającymi na terenie dzielnicy. Adresatami warsztatu są wolontariusze i koordynator skw.
  • Diagnoza SKW: z pomocą burzy mózgów wolontariusze razem z koordynatorem i prowadzącym skupią się na potrzebach, problemach, oczekiwaniach oraz planach rozwoju SKW, czego efektem będzie wypracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Szkolnego Klubu Wolontariatu*.

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele GCOP z wykorzystaniem różnych form pracy grupowej, w dogodnym dla SKW terminie. Pojedyncze spotkanie trwać będzie dwie godziny lekcyjne. *W ramach wypracowanej Indywidualnej Ścieżki Rozwoju, szkolny klub wolontariatu będzie miał możliwość dalszej współpracy z Domem Aktywnej Młodzieży oraz Centrum Wolontariatu, koordynatorami społecznej aktywności młodzieży oraz wolontariatu w mieście.

KONTAKT 

Chcąc wziąć udział w programie zapraszamy do kontaktu z Domem Aktywnej Młodzieży, ul. Barlickiego 3, Gliwice; w godz. 8.00-16.00, tel.32 335 41 05, dam@gcop.gliwice.pl.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.