Twoja Społeczność Twoją Szansą. Etap I

 

Projekt „Twoja społeczność Twoją szansą. Etap I.” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2018 r. – 31.03.2021 r.
BENEFICJENT: MIASTO GLIWICE
REALIZATORZY: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH, GLIWICKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
NUMER I NAZWA PODDZIAŁANIA: 9.1.1 WZMACNIANIE POTENCJAŁU SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – ZIT
WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 997 592,07 ZŁ
KWOTA DOFINANSOWANIA: 1 897 712,46 ZŁ W TYM EFS: 1 697 953,25 ZŁ

 

OPIS PROJEKTU:
Projekt ma na celu wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnej zamieszkującej na terenie rewitalizowanego dzielnicy Baildona w Gliwicach. Obejmie wsparciem min. 120 mieszkańców dzielnicy, w szczególności pozostających bez pracy oraz z niepełnosprawnościami. Działania będą koncentrowały się na 4 Programach Aktywności Lokalnej: PAL „Krzywa”, PAL „Chorzowska”, „PAL Bł. Czesława”, „CAL”, będą obejmowały przede wszystkim:
– pracę socjalną,
– warsztaty rozwoju osobistego potencjału oraz rozwoju kompetencji społecznych,
– współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie dzielnicy i wspieranie ich różnorodnych oddolnych inicjatyw poprzez pakiety animacyjne,
– wydarzenia kulturalne o charakterze otwartym dla mieszkańców osiedla,
– giełdę wymiany usług sąsiedzkich,
– warsztaty aktywizujące, mające na celu podniesienie aktywności i wyposażenie uczestników/czek w narzędzia niezbędne do podejmowania działań społecznych,
– klub osiedlowy
– kluby tematyczne,
– warsztaty edukacyjno-aktywizujące dla dzieci i młodzieży
– rozwój idei wolontariatu
– streetworking osiedlowy
– wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, asystenta rynku pracy.

Mieszkańców Dzielnicy Baildona chętnych do udziału w działaniach zapraszamy do kontaktu:

z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Górnych Wałów 9, pok. 4 i 6 (tel. 501 079 158, 501 079 214, 501 079 211, 501 079 243),
lub
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych – Strefa Aktywności Społecznej ul. Jagiellońska 21.

Informacje o aktualnych działaniach można śledzić na facebook’u: https://www.facebook.com/TwojaSpolecznoscTwojaSzansa/

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.