Warsztaty dla młodzieży

OFERTA WARSZTATÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (7-8), KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH

Prowadzący warsztaty: Zofia Trzeszkowska-Nowak/Paweł Januszewski/Kinga Kamińska

Czas trwania pojedynczego warsztatu: dwie godziny lekcyjne (2×45 minut)


Uczniów-nastolatków zapraszamy na warsztaty, które pozwolą im w dojrzały i bezpieczny sposób wkroczyć w dorosłość, a przede wszystkim:
– pomogą im zrozumieć, że tak ceniona przez nich wolność, może być osiągnięta tylko wtedy, gdy będą w sposób rozsądny kierować własnym życiem, działać dla dobra ludzi, zwierząt i środowiska,
– przećwiczą i wypracują wachlarz zachowań i umiejętności takich jak: otwarte komunikowanie się, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, asertywne odmawianie,
– dowiedzą się czym jest społeczeństwo obywatelskie, dlaczego warto działać dla innych i co robić by nie szkodzić sobie i innym,
– poznają specyfikę działania Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych w kontekście różnorodnej aktywności społecznej mieszkańców miasta.


Aktywne metody i techniki pracy:
– Burza mózgów – rozwiązywanie problemów, analizowanie zagadnień w sposób niekonwencjonalny i twórczy,
– Łańcuchy i gwiazdy skojarzeń – twórcze kojarzenie pojęć,
– Gry specjalistyczne i psychologiczne – organizowanie celowych sytuacji w formie zabawy z elementami rywalizacji,
– Studium przypadku – wyciąganie wniosków na podstawie konkretnych sytuacji,
– Dyskusja – zmiana postaw, pokonanie oporu wobec zmian, uściślanie rozumienia pojęć,
– Filmy, prezentacje multimedialne – analizowanie ważnych tematów i wyciąganie wniosków,
– Wykład problemowy – omówienie ważnych idei.


Tematy warsztatów:
INTEGRACJA
Warsztaty adresowane do uczniów klas 7 szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich.
Proces adaptacji odgrywa szczególną rolę w pierwszych dniach nauki ucznia na całym jej etapie. Aklimatyzacja do nowego środowiska ludzi przychodzących z różnych szkół, wiąże się z niepokojem, niepewnością oraz obawą o przyjęcie przez grupę. Miejsce w grupie to również przyswojenie sobie obowiązujących zasad i reguł, które pozwolą na wejście w istniejącą grupę, co z kolei pozwali uniknąć konfliktów z rówieśnikami czy niepowodzeń w szkole. Celem warsztatu będzie stworzenie atmosfery do bliższego poznania się i nawiązania pozytywnych relacji, które w rezultacie przyczynią się do zbudowania silnego zespołu.


WIZERUNEK W SIECI
Niemal wszyscy młodzi ludzie w Polsce są aktywnymi internautami. Nie tylko odbiorcami treści w sieci, ale również ich nadawcami − publikują zdjęcia, filmy, komentują, wyrażają opinię na forach, prowadzą blogi oraz podejmują szereg innych aktywności – głównie w serwisach społecznościowych, jak Facebook, nk.pl i wiele innych. Wszystkie te działania kształtują wizerunek młodych ludzi. Z sieci można wyczytać ich poglądy i zainteresowania. Dużo mówi o nich również to, jak się prezentują na publikowanych zdjęciach czy filmach oraz to, jakim słownictwem się posługują. Pomimo technicznej biegłości w posługiwaniu się najnowszymi urządzeniami oraz serwisami i aplikacjami sieciowymi młodzi internauci nie zawsze zdają sobie sprawę, że ich aktywności online są publiczne i mogą mieć wpływ na to, jak są postrzegani przez innych i z jakimi konsekwencjami, również
w przyszłości, może się to wiązać. Celem warsztatów jest przedstawienie alternatywnych zachowań bezpiecznego poruszania się w sieci zapobiegając zjawisku cyberprzemocy oraz zachęcając do wykorzystywania przestrzeni wirtualnej w projektowaniu, promowaniu i wdrażaniu własnych pomysłów. Mogą zdobyć aprobatę innych użytkowników oraz pobudzać kreatywność w szukaniu skutecznych rozwiązań problemów społecznych.


SPRAWNA KOMUNIKACJA
Porozumiewanie się polega na słownym lub bezsłownym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi.
Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi
i wpływają na poczucie własnej wartości. Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i rozczarowań w życiu osobistym. Otwarta komunikacja wzmacnia relacje z ludźmi. Swobodność w porozumiewaniu się pomaga w lepszym poznaniu poglądów innych i wspiera rozwój procesów decyzyjnych, które szczególnie ważne są w grupie ludzi jaką jest klasa uczniowska. Istotna jest wymiana informacji dająca im przekonanie, iż znajdują się wśród osób, które podobnie myślą, czują i postępują, a także są świadomi negatywnego wpływu barier komunikacyjnych na swoich rozmówców.


MŁODY OBYWATEL
Obecnie mamy do czynienia z dynamicznym rozwojem demokracji obywatelskiej, której jakość zależy od tego, czy jednostki odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych.
Celem warsztatów jest zwiększenie roli młodych obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych poprzez wskazanie kompetencji obywatelskich, a co za tym idzie dowartościowanie roli edukacji obywatelskiej rozumianej jako uczenie współdziałania, debatowania, wpływania na sprawy publiczne czy świadomości swoich praw. Uczniowie poznają zasady funkcjonowania Urzędu Miasta Gliwice
z uwzględnieniem kompetencji poszczególnych wydziałów, rady miasta oraz młodzieżowej rady miasta. Prezentacja wybranych organizacji pozarządowych będzie inspiracją do aktywności społecznej.

W celu umówienia warsztatów prosimy o kontakt:Dom Aktywnej Młodzieży, tel. 32 335 41 05, e-mail: dam@gcop.gliwice.pl

 

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.