Dzień Wolontariusza 2004

GCOP po raz drugi podjął się zorganizowania tej imprezy. Tak jak w ubiegłym roku Prezydent Miasta Gliwice ufundował bilety na spektakl pt. „Dajcie mi tenora” w Teatrze Muzycznym, 7 grudnia 2004 r. o godz.18.30.

Dane dotyczące działających grup wolontariatu uzyskaliśmy na podstawie rozesłanych ankiet do Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych oraz szkół.

W ankiecie tej respondenci wytypowali – najbardziej zasłużonego wolontariusza.

W nietypowej scenerii Teatru Muzycznego, na scenę gdzie znajdowały się przygotowane na spektakl rekwizyty ( łóżko, fotel, sofa), powitał zebranych p. Michał Loskot prezenter radia Plus zdaniem „WOLONTARIUSZU ODPOCZNIJ”.

Podczas tej uroczystości v-ce Prezydent Miasta Gliwice Jan Kaźmierczak, Kierownik GCOP Andrzej Gillner wręczyli listy gratulacyjne oraz album „Gliwice” wyróżnionym wolontariuszom.

(tekst z listu gratulacyjnego: Z wdzięcznością za poświęcony czas, i włożoną pracę, ciepłe słowa i życzliwe spojrzenia uśmiech wywołujący radość oraz za obecność, nieraz bezcenną dla nich. Dziękuję – listy podpisane przez Prezydenta Zygmunta Frankiewicza)

Znaleźli się również ludzie wielkiego serca , którzy ufundowali nagrody i upominki dla wolontariuszy którzy bezinteresownie pomagają innym, przyczyniając się do tego aby ten dzień stał się wyjątkowy.


Wśród wszystkich uczestników uroczystości rozlosowana została nagroda główna 300 zł (ufundowana przez A.T.BMW) , wylosowało ją osoba z Grupy Wolontariuszy „Pomocna Dłoń” , przeznaczając nagrodę na organizację wigilii.


I następnie rozpoczął się spektakl „Dajcie mi tenora” nagrodzony przez wolontariuszy owacjami na stojąco.

WYRÓŻNIENI WOLONTARIUSZE – STOWARZYSZENIA
Andrzej Mielcarek i Zbigniew Pachla Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 23.
Darek Kardas Towarzystwo Wspierania Świetlicy Środowiskowej „Czesio” wyróżniony za współpracę długą i efektowną i duże zaangażowanie na rzecz dzieci.
Adam Lidner Stowarzyszenie Pomocy Linia Nadziei „Splin”
był 10 lat temu założycielem telefonu zaufania „Splin”. Do dania dzisiejszego aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszenia.
Elżbieta Tomanek Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek wyróżniona za aktywne działa na rzecz kobiet po mastektomii, podejmuje często dyżury w Instytucie Onkologii.
Sommer Tomasz Fundacja Pomocy Dzieciom „Nadzieja” wyróżniony za dużą aktywność w pracy na rzecz dzieci z rodzin najbiedniejszych.
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” Jan Kaczmarczyk wyróżniony za:
– pracę od początku istnienia Centrum Wolontariatu,
– stalą opiekę nad osobami ze znaczną niepełnosprawnością – zwłaszcza mężczyznami.Nela Krzewniak wyróżniona za organizację dla niepełnosprawnych zajęć nauki rękodzielnictwa o charakterze artystycznym i prowadzenie Małej Galerii „W Podwórzu”.

Daniela Machał (lider grupy samopomocowej (osteoporoza), wyróżniona za:
– organizację grupowych, wyjazdowych zajęć rekreacyjno – turystyczne,
– organizacją stacjonarnych imprez integracyjnych.

Helena Suchanek wyróżniona za prowadzenie cotygodniowych porad prawnych i udzielanie pomocy w sprawach z tym związanych (korespondencja, pisma).

Zuzanna Surzyn wyróżniona za:
– stałą pomoc od początku istnienia Centrum Wolontariatu kilku osobom niepełnosprawnym ,
– zorganizowanie we własnym zakresie wielostronnej pomocy biednej rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Ernestyna Zawierucha wyróżniona za:
– bycie przez wiele lat liderem grupy samopomocowej,
– prowadzenie księgowość Stowarzyszenia SON,
– coroczną pomoc osobom niepełnosprawnym w sporządzaniu deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego.

Magdalena Pienkiewicz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Gliwickiej, Świetlica Środowiskowa „Planeta Radości” wyróżniona za kreatywność w prowadzeniu zajęć, dużą życzliwość, cierpliwość i odpowiedzialność.
Małgorzata Malanowicz Gliwickie Metamorfozy na rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic wyróżniona za:
– najaktywniejsze działa na rzecz głównego celu organizacji, czyli przywrócenia czci Cmentarzowi Hutniczemu,
– zaangażowanie swoich sił w tworzenie przewodnika po Gliwicach, który stanowi jednocześnie cegiełkę na rzecz Cmentarza.
Maciej Gawęda Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach wyróżniony za:
– zaangażowanie i bardzo dobrą postawę jako wolontariusz.
Maria Pawliczek Towarzystwo Ostropa wyróżniona za odpowiedzialność i bardzo dobry kontakt z dziećmi.
Tadeusz Kozak Polski Czerwony Krzyż, Zarząd Rejonowy Gliwice wyróżniony za bardzo wysoką kulturą osobistą i wzorowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków oraz bardzo dobry kontakt z dziećmi.
Iwona Gosek Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych im. Św. Józefa w Gliwicach wyróżniona za przyczynienie się do rozwoju Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych i poświęcenie swojego wolnego czasu.
Cała Grupa Wolontariatu działająca przy Centrum Inicjatyw Społecznych
Emilia Komraus Towarzystwo Wspierania Budowy Domów Nadziei „Habitat For Humanity” wyróżniona za regularnie udziela się w działaniach promocyjnych Stowarzyszenia w sposób wyróżniający się inwencją i pracowitością.
Dariusz Opoka 19 Gliwicka Drużyna Harcerska przy CIS wyróżniony za :
– za zainicjowanie powstania grupy wolontariuszy, organizowanie obozów i zimowisk dla dzieci z rodzin o problemach alkoholowych,
– wspieranie akcji antyalkoholowych – GDH otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice,
– koordynację programu ” Łódki zamiast wódki” oraz prowadzenie sztabu WOSP w Gliwicach.
Dariusz Kisło Klub Abstynenta „KROKUS” Gliwice wyróżniony za pracę na rzecz bezdomnych oraz hospicjum.
Dagmara Kittler Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej Wyróżniona za wkład pracy, zaangażowanie i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.
WYRÓŻNIENI WOLONTARIUSZE – SZKOŁY
Cała Grupa Wolontariatu działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 wyróżniona za opiekę i pomoc nad starszymi, za współpracę z Caritasem i Domem Opieki Społecznej Ostoja.
Aleksandra Grabowska Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 8 wyróżniona za pracę od trzech lat, w ramach wolontariatu w świetlicy socjoterapeutycznej (4 godz. tygodniowo).
Marta Wodzińska, Katarzyna Bąk V Liceum Ogólnokształcące / Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 wyróżnione za:
– aktywną pracę w świetlicach środowiskowych przy PCK,
– organizowanie jasełek,
– zajęć dydaktycznych.
Agata Kraj Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 wyróżniona za opiekę od 3 lat nad dziewczynką w programie „Starszy Brat Starsza Siostra”.
Agata Winkler Szkoła Podstawowa nr 10 wyróżniona za:
– trzy lata działalności,
– organizację grupy,
– zabieganie o wolontariuszy w macierzystej placówce,
– nadzór nad działalnością grupy.
Elżbieta Wystep Szkoła Podstawowa nr 15 wyróżniona za:
– duże zaangażowanie w pracy Wolontariatu na terenie szkoły,
– organizację imprez i przedstawień dla pensjonariuszy Domu Opieki społecznej w Sośnicy.
Aleksandra Misiołek Zespół Szkół „Filomata” wyróżniona za naukę od trzech lat z własnej inicjatywy języka angielskiego wychowanków z Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach.
Agata Skirło Zespół Szkół Ceramiczno-Elektrycznych wyróżniona za:
– prowadzenie douczanie z matematyki dla uczniów słabszych i dzieci z Kuratorskiego Ośrodka w Gliwicach przy ul. Na Piasku 12 „b”,
– prowadzenie zajęć – koło komputerowe, także dla dzieci.
Iwona Tabacznik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 wyróżniona za:
– koordynację Grupy Wolontariuszy działającej na rzecz Świetlicy Kuratorskiej w Gliwicach ul. Na piasku,
– dużą kreatywność i dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
Jastrzębowska Aneta, Graca Kamila Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 5 wyróżnione za pracę od 4 lat w Gliwickim Schronisku dla zwierząt bezdomnych w tym bardzo aktywnie włączanie się w pracę na rzecz pomocy dla schroniska dla zwierząt w Zabrzu-Biskupicach.
Ewa Stellmach, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych wyróżniona za organizowanie w szkole Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomoc.

Elżbieta Molenda, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych wyróżniona za organizowanie akcji Honorowych Dawców Krwi na terenie szkoły.

Iwona Lach, Katarzyna Deperas III Liceum Ogólnokształcące wyróżnione za:
– pracę z dziećmi z Domu Dziecka,
– organizację zajęć i zainicjowanie zainteresowania wśród młodzieży dziećmi potrzebującymi.
Sylwia Stankiewicz, Agnieszka Olejniczak, Agnieszka Dworak , Beata Szmajduch Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych wyróżnione za aktywną i odpowiedzialną pracę w świetlicach i w szkolnym Kole Wolontariatu.
Paweł Smolik, Sylwia Gryz, Klaudia Głogowska Grupa Wolontariuszy „Pomocna Dłoń” Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych wyróżnieni za systematyczną pracę z podopiecznymi oraz zaangażowanie również w wakacje na półkoloniach.

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.