Dzień Wolontariusza 2010

Tegoroczna Gala z okazji Dnia Wolontariusza odbyła się 8 grudnia w Kinie Bajka. Rozpoczęła się tajemniczo – od wystąpienia teatralnego dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gliwicach.

„Pustynna przygoda Bombika” wzruszyła wielu z ponad 300 zaproszonych gości, a także zapewniła wspaniałą atmosferę do dalszych obchodów tego święta.

Po przedstawieniu prowadzący Galę Joanna Bajor z Centrum Wolontariatu oraz Łukasz Gorczyński z Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości przywitali znakomitych gości i zaprosili na scenę Prezydenta Miasta Gliwice P.Zygmunta Frankiewicza oraz Dyrektora GCOP p. Andrzeja Gillnera, aby oficjalnie rozpoczęli Galę.

Po podziękowaniu Prezydenta, skierowanym do wolontariuszy, przyszedł czas na prezentację, czym jest wolontariat – zarówno dla tych, którzy pomagają innym, jak i dla tych, którzy tę pomoc otrzymują.

Podczas Gali wręczone zostały dyplomy dla niemal 150 wolontariuszy wyróżnionych przez organizacje i instytucje za znaczący wkład pracy w kończącym się roku 2010. Dyplomy wręczał Sekretarz Miasta p.Andrzej Karasiński oraz Dyrektor GCOP p. Andrzej Gillner. Wszystkie nazwiska wyróżnionych zostały wyczytane przez prowadzących Galę.

Ponadto młodzież uczestnicząca w projekcie Liderzy Szkolnych Klubów Wolontariatu przedstawiła w jaki sposób pomagają innym i w jaki sposób mogliby nawiązać współpracę z organizacjami.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie p. Gabriele Glandorf-Strotmann, dyrektor Centrum Wolontariatu w Hamburgu, która opowiedziała nieco o wolontariacie w Niemczech, a także o giełdzie wolontariatu ACTIVOLI, jaka organizowana jest co roku w styczniu.

Pod koniec Gali nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu na Koordynatora Najbliższego Wolontariuszom, w ramach którego nagrodzonych zostało 3 laureatów oraz 3 osoby otrzymały wyróżnienia specjalne.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Gabriela Mirocha – Ośrodek Pomocy Społecznej – laureatka konkursu

Alicja Śledź – Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek – laureatka konkursu

Izabela Więcek – SZOK Gliwice – wyróżniona w konkursie

Waldemar Pigulak – Szkolne Koło PCK przy III LO – wyróżniony w konkursie

Danuta Ciepła – Śląskie Stowarzyszenie Wielodzietnych – wyróżniona w konkursie

Aneta Korzuśnik-Nowak – Stowarzyszenie Przyjaciół Hospicjum – laureatka konkursu.

Jak potwierdził aplauz publiczności – nagrody zostały przyznane docenianym przez wolontariuszy koordynatorom. Na wymienienie zasługują jednak wszyscy zgłoszeni koordynatorzy wolontariatu, którzy poddani byli ocenie Kapituły:

Łukasz Andzel – Stowarzyszenie Business Management Club
Brygida Buhl – Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
Danuta Ciepła – Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
Bogusława Cisakowska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SON”
Rafał Foit – Stowarzyszenie Business Management Club
Agnieszka Gniewek – Dom Pomocy Społecznej „OPOKA”
Aneta Korzuśnik-Nowak – Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
Michał Łobos – Habitat for Humanity Gliwice
Krystyna Matter – Śląskie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych
Gabriela Mirocha – Ośrodek Pomocy Społecznej
Agnieszka Musiał – Stowarzyszenie „GTW”
Waldemar Pigulak – Szkolne Koło PCK w III LO
Małgorzata Szalińska-Otorowska – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „SON”
Alicja Śledź – Gliwickie Stowarzyszenie Amazonek
Izabela Więcek – SZOK Gliwice
Izabela Wiltosz-Mozych – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Piotr Woźniczka – Centrum Integracji Osób Niepełnosprawnych

Po zakończeniu części oficjalnej przygotowany został poczęstunek, który był okazją do rozmów kuluarowych, gratulacji i ciekawych spotkań.

Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy za rok!

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Lista sponsorów nagród dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie organizacji Gali:

Samorząd Miasta Gliwice
Bank BZ WBK
Gabinet Medycyny Estetycznej MEDestetica
Grota Solno-Jodowa
Restauracja Kolonialna
Społem Gliwice
Elilah – studio kosmetyczne
Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.