Fundacja Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Rolnictwa Ziemi Śląskiej RÓJ

Problemy pszczelarstwa:

1. Wielki niedobór fachowców – pszczelarzy, ich bardzo wysoka średnia wieku oraz poszukiwanie prawdziwych: wiedzy, umiejętności i kompetencji.

2. Gwałtownie malejące pożytki – zjawisko przepszczelenia.

3. Niedostateczna walka z chorobami.

4. Niska świadomość i bezkarność rolników, przemysłu i samorządów w sprawach ochrony przyrody.

5. Potrzeba stabilizacji i utrzymywania najwyższych standardów w obrocie produktami pszczelimi oraz przyborami pszczelarza.

6. Rozwój pszczelej medycyny i kosmetologii. (apiterapia)

7. Turystyka pszczela

Fundacja RÓJ i Koło Pszczelarzy z Edukacyjnej Pasieki Miejskiej  – na swe niewielkie możliwości – usilnie pracuje nad rozwiazywaniem tych problemów.

Ad 1  – organizujemy szkolenia z naciskiem na praktykę. Przeszkolony ma mieć na początek własnej pasieki – przynajmniej jedną rodzinę

Ad 2 – a. przejmowanie nieużytków na tworzenie pastwisk pszczelich. b. współpraca z rolnikami w sprawie poplonów  nektarujących. c. cenne dla obu stron wzajemne powiadamianie o uprawach roślin miodujących. d. we wszystkich możliwych miejscach nasadzanie krzewów i drzew nektarujących. e. głęboka współpraca z Lasami Państwowymi w sprawie intensywnego nasadzania w lasach poszycia, wolnych przestrzeni, dróg, akwenów roślinnością nektarującą.

Ad 3 – będziemy konsekwentnie zmierzać do weterynaryjnej  rejestracji wszystkich pasiek i przeglądów profilaktycznych. Będziemy konsekwentnie zmierzać do tego, aby leczenie pszczół odbywało się na koszt Państwa – jak u Czechów.

Ad 4 – podejmiemy prace uświadamiające wszystkich, którzy szkodzą pszczołom. Konsekwentnie też będziemy inicjować ściganie szkodników przez służby państwowe i sądy.

Ad 5 – weźmiemy udział w pracach instytucji, stowarzyszeń, podmiotów gospodarczych i.t.p. zmierzających do poprawy stanu rzeczy.

Ad 6 – na dobry początek – w 2023 roku – zbudujemy wędrowny wóz apiterapeutyczny na sześciu pacjentów.

Ad 7 – sporządzimy ciągle uzupełniany rejestr pożytków – bliższych i dalszych. Zbudujemy dostateczną ilość pszczołowozów  aby wszyscy zainteresowani wędrówką pasiek do tych pożytków mogli być bezpiecznie dowiezieni.

>>GALERIA ZDJĘĆ<<

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 1; tel: Prezes-785964694; Zarząd-606475356; 500032347

KRS: 0000565552   NIP: 9542756443  Regon: 361934906  www.fundacja-roj.pl

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.