Gliwicka Inicjatywa Lokalna – konsultacje

Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Konsultacje skierowane są do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Odbędą się w terminie od 20 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. W tym czasie zbierane będą uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miasta, w której określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uwagi lub opinie można zgłaszać mailowo w terminie do 15 stycznia 2019 r. na adres: gcop@gcop.gliwice.pl lub składać osobiście w Filiach GCOP lub sekretariacie GCOP.

Gliwicka Inicjatywa Lokalna powinna umożliwić udział gliwiczan w inicjowaniu i wykonywaniu zadań publicznych, w szczególny sposób promując bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w ich realizację. Rozwiązania zaproponowane w uchwale uwzględniają wymogi ustawowe i są komplementarne wobec innych stosowanych w mieście rozwiązań w zakresie partycypacji społecznej.

Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwały Rady Miasta można znaleźć m.in. TUTAJ  lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i w filiach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem inicjatyw lokalnych zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i zgłaszania swoich opinii.

 

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.