INICJATYWA LOKALNA – wyniki oceny wniosków!

Mieszkańcy mają inicjatywę! 👏👏👏

Zakończył się etap oceny wniosków zgłoszonych do realizacji w roku 2022 w ramach procedury Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

✍ Tak jak w przypadku tegorocznej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, również tutaj mieszkańcy okazali się bardzo aktywni i pomysłowi. Do 6 września złożono w sumie 43 wnioski (był to termin graniczny, który umożliwiał wpisanie zadania na listę do realizacji w 2022 r.). Na wsparcie zadań w ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej  w nadchodzącym roku zaplanowano łącznie 1 670 000 zł, jednak ze względu na dużą liczbę wniosków, a także różnorodność ciekawych pomysłów wartych realizacji, Prezydent Miasta podjął decyzję o zwiększeniu tej kwoty jeszcze o 800 000 zł.  Dzięki temu wszystkie ocenione pozytywnie wnioski, a jest ich aż 31, będą mogły zostać skierowane do realizacji.

Jakie zadania zaproponowali mieszkańcy? Tradycyjnie pojawiło się kilka wniosków dotyczących rozbudowy placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu, jednak wachlarz pomysłów na tym się nie kończy. Wśród zgłoszonych projektów można znaleźć także propozycję stworzenia sąsiedzkiego parkingu rowerowego, utworzenia parku kieszonkowego, zawieszenia budek lęgowych dla ptaków, stworzenia kącika seniora na Sikorniku czy organizację gry miejskiej i społecznych akcji sprzątania dzielnicy. Największy projekt dotyczy budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Sośnicy. W obszarze kultury i edukacji do realizacji zostały skierowane zadania dotyczące utworzenia mobilnej galerii sztuki, organizacji spacerów edukacyjnych czy warsztatów muzycznych dla dzieci w Ostropie.

Wykaz wniosków wskazanych do realizacji jest dostępny na stronie: https://bip.gliwice.eu/gliwicka-inicjatywa-lokalna Również tam można zapoznać się z zestawieniem wniosków, które otrzymały ocenę negatywną lub zostały wycofane przez wnioskodawców.

👉👉 Można zapoznać się z nimi również tutaj:
Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków do realizacji
Gliwicka Inicjatywa Lokalna wykaz wniosków z oceną negatywną i wycofanych

Aby zrealizować wszystkie 31 inicjatyw potrzebna będzie stała współpraca wnioskodawców i jednostek miejskich. W inicjatywie bowiem – inaczej niż w budżecie obywatelskim – autor wniosku razem z Miastem pracuje nad harmonogramem i kosztorysem, a potem – nad realizacją. Trzymamy kciuki, aby prace szły sprawnie i abyśmy pod koniec przyszłego roku mogli się cieszyć efektami inicjatyw.

O Gliwickiej Inicjatywie Lokalnej

Gliwicka Inicjatywa Lokalna w szczególny sposób promuje bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w realizację zadań publicznych. Mieszkańcy zgłaszają swoje pomysły, które muszą mieścić się w katalogu zadań wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Aby ubiegać się o wsparcie miasta dla inicjatywy lokalnej, konieczne jest włączenie się wnioskodawców w realizację zadania. Można zadeklarować świadczenie pracy społecznej, świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Więcej informacji o procedurze można znaleźć na stronie: https://bip.gliwice.eu/gliwicka-inicjatywa-lokalna

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.