Konkurs WZAJEMNIE POTRZEBNI

Informujemy o przedłużeniu terminu składania ofert w ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów ze względu na wpływające do Operatora konkursu istotne pytania od podmiotów zainteresowanych konkursem, które mają znaczący wpływ na zakres oraz treść ofert.

Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023 r.

W ramach realizacji zadania publicznego pn. WZAJEMNIE POTRZEBNI zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zapraszamy do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie ofert.

Celem konkursu jest wyłonienie Ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań na terenie gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców oraz ich związków w celu utworzenia Społecznych Agencji Najmu na ich terenie. Dzięki planowanym działaniom samorządy lokalne mogą zwiększyć ofertę mieszkaniową, bez ponoszenia wydatków na budowę nowych mieszkań. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje pozarządowe, gotowe do podjęcia działań m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.
Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000,00 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000,00 zł
Ponadto podczas trwania konkursu Operator konkursu zrealizuje 4 bezpłatne webinary edukacyjno-informacyjne w celu wprowadzenia w tematykę zadania publicznego i wyjaśnienia najważniejszych zasad udziału w otwartym konkursie ofert.

Zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia w zakresie: tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmem oraz zarządzania najmem. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności. O terminach szkoleń poinformujemy wkrótce.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.