Konsultacje społeczne – GLIWICKA INICJATYWA LOKALNA

📣Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Gliwice z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Gliwicka Inicjatywa Lokalna powinna umożliwić udział gliwiczan w inicjowaniu i wykonywaniu zadań publicznych, w szczególny sposób promując bezpośrednie zaangażowanie wnioskodawców w ich realizację.

Informujemy, że Prezydent Gliwic ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Miasta w sprawie Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej.

Konsultacje skierowane są do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rad Dzielnic.

🔺Konsultacje odbędą się w terminie od 22 stycznia do 4 lutego. W tym czasie zbierane będą uwagi lub opinie do projektu uchwały Rady Miasta, w której określa się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

🔺Uwagi lub opinie można zgłaszać mailowo w terminie do 4 lutego 2021 r.
na adres:
▶ bpm@um.gliwice.pl lub składać w Biurze Podawczym Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21,
▶ w Biurze Podawczym w filii Urzędu Miejskiego przy ul. Jasnej 31A, w godzinach urzędowania lub listownie na adres Urzędu z dopiskiem „Gliwicka Inicjatywa Lokalna – konsultacje” (O dacie złożenia w terminie decyduje data jego doręczenia przez operatora pocztowego do siedziby Urzędu).

————————————————————————————————————————–
Szczegóły dotyczące zasad przeprowadzenia konsultacji oraz proponowany projekt uchwały Rady Miasta można znaleźć m.in. TUTAJ  lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 i w lokalizacjach Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Wszystkich zainteresowanych tematem inicjatyw lokalnych zachęcamy do zapoznania się z projektem uchwały i zgłaszania swoich opinii.

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.