Koordynator wolontariuszy poszukiwany

🤝💚PRACUJ W CAŁEJ NAPRZÓD!🤝💚

Lubisz pomagać? Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz nieść pomoc razem z nami? Dołącz do nas!

Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach ogłasza nabór na stanowisko koordynatora / koordynatorki wolontariatu – zatrudnienie na umowę zlecenie.

Misją stowarzyszenia jest niesienie wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej, głównie poprzez przygotowywanie i realizację charytatywnych imprez kulturalnych oraz sportowych.

✔Do głównych obowiązków zleceniobiorcy będzie należało:

 • poszukiwanie i rekrutacja wolontariuszy, kierowanie i opieka nad wolontariuszami,
 • organizowanie wolontariuszy na wydarzenia i inicjatywy organizowane przez Stowarzyszenie (jednorazowe i cykliczne, według zgłaszanego zapotrzebowania),
 • rozwój e-wolontariatu w Stowarzyszeniu,
 • podpisywanie umów, kontrola rejestru wolontariuszy, podziękowania dla wolontariuszy,
 • przygotowanie pakietów wolontariackich,
 • cykliczne spotkanie z wolontariuszami,
 • prowadzenie i rozwijanie grupy wolontariackiej na Facebooku,
 • organizacja Dnia Wolontariusza (wewnątrz Stowarzyszenia),
 • współpraca z biurem, z członkami Stowarzyszenia.

Obowiązki pracownika łączą się wyłącznie z prowadzoną przez Stowarzyszenie „Cała Naprzód” działalnością statutową organizacji.

✔Mile widziane:

 • doświadczenie w działalności społecznej
 • umiejętności z zakresu kierowania ludźmi, koordynowania wolontariatem
 • znajomość lokalnych instytucji związanych z działalnością społeczną
 • umiejętność samodzielnego wykonywania zadań
 • mobilność w obrębie Knurowa i Gliwic (prawo jazdy nie jest wymagane)

✔Pożądane cechy charakteru:
Empatia, komunikatywność, staranność.

✔Informacja o warunkach pracy na zleceniu:

 1. Miejsce pracy: głównie Knurów, Gliwice
 2. Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie, 30 h miesięcznie
 3. Wynagrodzenie: 1 245,00 – 1 500,00 zł msc / 30 h
 4. Okres zatrudnienia: od 19 stycznia do 31 grudnia 2022 roku

✔Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. RODO (pobierz)

Uwaga:

 • Wszystkie dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane.
 • Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie.
 • Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Informacje dotyczące terminu, miejsca i formy składania dokumentów oraz przebiegu procesu rekrutacji:

 • Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w terminie do 12 stycznia 2022 do godz. 13:00
  • w formie elektronicznej (skany) na adres: kontakt@calanaprzod.org (sugerowany tytuł e-maila: „Praca”) lub
  • pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie „Cała Naprzód”, ul. Szpitalna 8 p. 414 44-190 Knurów z dopiskiem „Praca” (decyduje data wpływu).
 • Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Niekompletne dokumenty nie będą rozpatrywane.
 • Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 14 stycznia w godzinach między 15:00 a 19:00 w Knurowie przy ul. Szpitalna 8 p. 414. O dokładnych godzinach rozmów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 • O wyniku rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani do dnia 17 stycznia 2022.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +48 502 320 658 (Angelika Suchocka) lub adresem e-mail: kontakt@calanaprzod.org
 • Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do odwołania naboru.

✔Dodatkowe informacje:

 • praca wymaga dużej współpracy z działającymi społecznie w stowarzyszeniu członkami organizacji oraz wolontariuszami,
 • zlecenie finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

✔Planowany harmonogram naboru:

 • ogłoszenie naboru – 3 stycznia 2022
 • termin przesyłania dokumentów – do 12 stycznia 2022 do godz. 13:00
 • rozmowy kwalifikacyjne – 14 stycznia 2022 w godz. 15:00 a 19:00
 • ogłoszenie wyniku – 17 stycznia 2022
 • rozpoczęcie pracy – 19 stycznia 2022

✔W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

photo

Strona internetowa Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzeń elektronicznych, za pomocą których, strona jest przeglądana. Pliki te są wykorzystywane przez administratora w celach statystycznych. Więcej informacji w polityce cookies.